Kerkenraad van Hervormde Gemeente Ommen / Vinkenbuurt Kerkenraad van Hervormde Gemeente Ommen / Vinkenbuurt
Vrijwilligers
De achter ons liggende jaren zijn er veel mensen geweest die hun schouders hebben gezet onder allerlei voorkomende werkzaamheden. Zo zijn Pand25, Kerkstraat 5 en de pastorie aan de Merelstraat gerenoveerd en is de inboedel en al het materiaal dat hergebruikt kan worden uit het Hervormd Centrum gehaald, verkocht aan derden en/of weggegeven aan instellingen zoals het Inloophuis in Ommen. Wat een werk is er door hen verzet! Of het nu ging om slopen, (ver)bouwen, zaken regelen/coördineren, schoonmaken en/of herinrichten ging, ze stonden er telkens weer. Als kerk zijn we dan ook iedereen, die daar op één of andere manier een steen aan heeft bijgedragen, heel erg dankbaar. Veel werk binnen de kerk gebeurt achter de schermen en is vaak niet zichtbaar maar weet dat ieders inzet enorm wordt gewaardeerd. De dank en waardering willen we ook onderstrepen door alle vrijwilligers van de kerk uit te nodigen voor een concert van Joke Buis in samenwerking met de True Desire Vocalband op zaterdagavond 29 juni 2024 in de Gereformeerde Kerk in Ommen. Nadere informatie hierover volgt later.

Ambtsdragers
Ik vraag nogmaals aandacht voor de vacatures die we hebben binnen de kerkenraad en herhaal dan ook het bericht dat eerder in Kerkvensters was geplaatst. Daarin werd aangegeven dat ook dit jaar  er weer ambtsdragers en pastorale medewerkers stoppen. Dat het fijn zou en mooi zou zijn dat er aanvulling komt en dan in het bijzonder van de gemeenteleden in de leeftijdscategorie 25-50 jaar. Laten we met elkaar bidden dat er gemeenteleden mogen opstaan die de vrijmoedigheid mogen ervaren om een taak binnen de kerkenraad op zich te nemen. Wil je meer weten over het onderdeel zijn van de kerkenraad, schroom dan niet om een ambtsdrager aan te schieten, maar natuurlijk mag je mij ook altijd benaderen.

Maandelijkse viering op zondagavond
In het vastgestelde beleidsplan van de kerk is er ruimte om maandelijks op zondagavond een meer vrijere, “ontspannende” viering te organiseren. Aan de eerder gedane oproep om deze vieringen te organiseren, hebben zich zes gemeenteleden aangemeld. Heel mooi dat zich ook hier weer gemeenteleden voor hebben aangemeld. Deze groep gaat aan de slag om hier verder invulling aan te geven. Op de volgende data in 2024 streven zij ernaar een viering te organiseren:
20 mei (2e Pinksterdag);
23 juni;
7 juli (openluchtdienst in het Bostheater en in samenwerking met de kerken uit Den Ham en de Gereformeerde Kerk);
8 september;
13 oktober;
17 november;
24 december (Kerstnachtdienst).

Beleidsplan PaKaN!
Bij de vaststelling van het beleidsplan van onze gemeente was het plan van PaKaN! nog in ontwikkeling. Het plan is nu af en de kerkenraad heeft haar goedkeuring hier aan gegeven. Ook de Gereformeerde Kerk zal eerst haar goedkeuring nog moeten geven voordat we dit plan als bijlage bij ons beleidsplan zullen voegen. Het vorige beleidsplan is geactualiseerd en het voorziet in het doorzetten van de ingezette lijn. Er is meer aandacht voor de verbinding binnen het jeugdwerk, dat er een soort doorlopende lijn ontstaat. Het moet bijvoorbeeld logisch en vanzelfsprekend zijn dat kinderen van de kindernevendienst naar de bible basics, vervolgens naar de tienerkerk en daarna naar “I Believe!?” gaan. Doordat er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn kan PaKaN! niet alles doen wat zij graag zou willen doen. Noodgedwongen heeft PaKaN! keuzes moeten maken. Wat zou het mooi zijn dat het jeugdwerk weer volop opgepakt kan worden. Voelt u zich geroepen om hierin iets te doen, meldt u dan aan bij PaKaN!, ook zij kunnen uw hulp heel goed gebruiken.

 
terug