Kerstattenties planning (GK) Kerstattenties planning (GK)
Beste lezers,

We gaan de kerstattenties weer voorbereiden. Willen jullie inventariseren hoeveel extra attenties er in jullie sectie nodig zijn?
Het gaat om gemeenteleden, waarvan jullie denken dat het goed is, dat ze een attentie ontvangen, om een steuntje in de rug te geven.
Het betreft dus niet de 80+, en de weduwen/weduwnaars. Deze adressen worden opgevraagd bij de ledenadministratie, en zijn ons bekend.

Graag een reactie voor 24 november bij;
Carolien Schuurhuis  0529-453330 of
Allina Kremer     allina@krewil.nl

 

Hartelijke groet van de Diaconie
terug