Kerstnachtdienst ( Ommen Samen Kerk) Kerstnachtdienst ( Ommen Samen Kerk)

 
Op zondagavond 24 december om 23.00 uur wordt in de Hervormde Kerk (Kerkplein) een kerstnachtdienst gehouden.
Vanaf 22.30 uur is er al muziek.
Thema is ‘Kerst keert alles om’. Spreker is ds. Henry Dorgelo en muziek is er van Wilco Dijk (piano), Mariëlle van der Veen (dwarsfluit) en Tom Visser (trompet).
Naast traditionele liederen worden er ook nieuwe kerstliederen gezongen en zijn er verrassende onderdelen.
Na afloop om middernacht is er muziek van Soli Deo Gloria op het kerkplein en is er voor iedereen chocolademelk.
Iedereen is van harte welkom!
terug