Kort verslag Kliederkerk Kort verslag Kliederkerk
Samen vieren, spelen, knutselen en eten. Wat een heerlijke middag.

Met een tasje en een strippenkaart gingen de kinderen, net als Abram, op reis in en om de kerk. Onderweg was er van alles te doen o.a. een reisestafette, blikgooien, kleien, maar ook kon je je reistasje versieren, iets lekkers maken voor onderweg, een hut of tent bouwen en iets opschrijven voor in de gebedsboom. Daarna kwamen we samen en werd het verhaal van Abram uitgespeeld en gelezen, samen bidden, zingen en als afsluiting samen eten. Wat ontzettend fijn om dit met verschillende gezinnen samen te mogen doen.

Ouders bedankt voor jullie hulp.
Marianne, Anita en Karin
terug