Lessons and Carols Lessons and Carols
Op zondagavond 3 december 2023 is weer een Lessons and Carols dienst.
Net als vorig jaar is weer een prachtige dienst samengesteld in nauwe samenwerking met Kamerkoor Salland.
Onder leiding van Henk Ophoff worden er prachtige leideren gezongen door het koor.
En ook de gemeente mag actief meedoen aan deze Lessons and Carols dienst.
De dienst begint om 19:00 uur in de Hervormde Kerk in Ommen.
Komt u ook?

 
terug