Lezing Werkgroep Kerk en Klimaat Lezing Werkgroep Kerk en Klimaat

Op woensdag 17 januari as. vanaf 20.00 uur komt Matthias Olthaar de tweede lezing geven
in het kader van het thema “Er is leven na de groei”.

Matthias is lector groene economie aan de Stenden University en co-acteur van het gelijknamige boek. De eerste lezing behandelde hoe de wereld er in diverse belangrijke economische en duurzame thema’s voor staat.

Deze tweede lezing staat meer in het teken van de mogelijkheden tot een transitie naar een duurzame economie zonder dat het ten koste gaat van onze levensstandaard.
Daarnaast is er aandacht voor wat de Bijbel zegt over hoe een economie zou moeten worden ingericht. Tenslotte komt aan de orde wat onze persoonlijke mogelijkheden zijn om een duurzamer leven vorm te geven.  

De avond wordt gehouden in De Kern aan de Bouwstraat.
Wij heten u van harte welkom bij deze actuele thema-avond die wellicht ook nog wat inspiratie voor de komende veertigdagentijd kan opleveren.

Werkgroep Kerk en Klimaat


 
terug