4. Met dank aan... 4. Met dank aan...
De Tuin van hoop is een initiatief van de drie predikanten die samen voorgingen in de Paasdienst 2020 van PKN-Ommen: Hans Baart, Karel Hazeleger en Kest Jelsma. Het idee is omarmd door het College van Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk, dat direct instemde met het voorstel de tuin aan te leggen op haar terrein. We danken ook De Kern voor de medewerking, met name beheerder Ruud Jongbloed.

De Tuin van hoop was er niet gekomen zonder de inzet van een enthousiaste werkgroep, onder leiding van oud-hovenier Wim Menzo. De werkgroep bestond verder uit: Magda Engberts-Noordam, Riet van Hout, Jan Lodewijk, Alied Makkinga-Makkinga en Jan Meulenkamp.

Net zo belangrijk als het ontwerp en de aanleg van de tuin, is het onderhoud. Dit wordt verzorgd door een nieuwe werkgroep, bestaande uit Riet van Hout, Bé Pierik en Stefan Wermink.

De aanleg van de tuin is bekostigd door de Colleges van Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente. Daarnaast mochten we van verschillende gemeenteleden een mooie gift ontvangen. Tenslotte hebben verschillende bedrijven en personen ons gesponsord met (korting op) materialen, werkzaamheden of creativiteit. We bedanken: 
  • Buiter Beton                                                    
  • Dunnewind Grond- en Sloopwerken     
  • René Coster
  • CreAlied            
  • Ina van Elburg
  • Loes en Johan van der Linde
  • Anton Masman
  • OCB                                                                   
  • Fam. Thalen
terug