Moestuin Arriën – Deelnemers gezocht. Moestuin Arriën – Deelnemers gezocht.
Tijdens een overleg met de GKv werd ons gewezen op een initiatief van André Goeree (Achteresweg) die bezig is iets soortgelijks op te starten. Hiermee zijn we in contact getreden en het blijkt dat er een grote overlap bestaat in de doelstelling. André stelt grond ter beschikking met als randcondities dat er biologisch getuinierd moet worden, het 1 moestuin is (dus geen mijn en dijn) en dat er minimaal 10% van de opbrengst weggegeven gaat worden (via voedselbank en/of andere kanalen). Er is reeds een groep enthousiaste deelnemers, van allerlei gezindten en pluimage.
De werkgroep KenK heeft besloten om bij dit initiatief aan te haken.
Van de deelnemers wordt, naast fysieke arbeid, een bijdrage verwacht dat binnen zijn of haar financiële mogelijkheden past. Vooral de initiële opstartkosten zijn fors. De diaconie van de Gereformeerde kerk draagt hierin bij in de vorm van een donatie om de beregeningsinstallatie te bekostigen, het Levende water! Daarnaast zijn er uiteraard mede-participanten nodig want hoe je het ook wendt of keert, we zullen de handen uit de mouwen moeten steken. Hoeveel tijd je eraan wilt besteden is helemaal aan jezelf. Als beloning ontvangt je hiervoor waardering, minder bedeelden zijn je dankbaar en het verreikt je sociale netwerk. Daarnaast is het uiteraard ook toegestaan groenten voor eigen gebruik mee te nemen.
Lijkt het je leuk/uitdagend om hier een rol in te spelen, neem dan contact op met ondergetekende.
We hopen op veel positieve reacties zodat we vanuit de PKN een relevante bijdrage kunnen leveren.
M.vr.gr. Roel Timmerman (namens werkgroep KenK)
e-mail: roel.t11@gmail.com / tel: 0650291051
 
terug