Vacature : Predikant(e) Gereformeerde Kerk Ommen – Witharen Vacature : Predikant(e) Gereformeerde Kerk Ommen – Witharen
vacature

Gereformeerde Kerk Ommen – Witharen zoekt:

Predikant(e)
40 uur

We zijn een actieve gemeente die van betekenis wil blijven voor jong en oud en waarin we omzien naar elkaar.

Ben jij:

INSPIREREND, BETROKKEN, INLEVEND, VERBINDEND, VINDINGRIJK, ENTHOUSIAST & COMMUNICATIEF

Dan zoeken wij jou!

Je bent de predikant(e) die…
 • vanuit zijn eigen geloof in God, de opstanding van Jezus en de doorwerking van de Heilige Geest anderen weet te inspireren;
 • met de preek een verrassende boodschap weet te brengen en de vertaalslag kan maken naar de week;
 • zorgt voor gevarieerde, prikkelende diensten waarin je je vindingrijkheid, creativiteit en muzikaliteit inzet;
 • ook zichtbaar is op plaatsen buiten de kerk en in de gemeenschap Ommen en Witharen;
 • vanuit betrokkenheid de verbinding weet te leggen tussen kerk en maatschappij;
 • weet (lokale) diaconale projecten te initiëren en mensen hiervoor enthousiast te maken;
 • het thema kerk & klimaat gaat omarmen en actief uitdraagt;
 • bijdraagt aan blijvende relevantie van de kerk en daarbij voortrekker is in de ontwikkeling, weet mee te bewegen met de veranderingen vanuit verbinding anderen weet mee te nemen;
 • weet de verschillende generaties te bereiken en in het bijzonder de midden-generatie;
 • actief zorgt dat jongeren aangehaakt blijven. Daarin ben je ongedwongen en informeel en weet je om te gaan met social media en ben je digitaal- en mediavaardig;
 • zorgt voor goede communicatie, betrokken, benaderbaar en toegankelijk is.
Aanvullende informatie:
Op de website van onze kerk www.pkn-ommen.nl vindt u de vacature en aanvullende informatie over kerk en gemeente. Reageren kan tot uiterlijk woensdag 30 november 2022. Uw motivatiebrief en CV kunt u richten aan geref-bc@pkn-ommen.nl

Heeft u nog vragen dan kunt u mailen met bovenstaand adres of bellen met Agnes Kroese – voorzitter beroepingscommissie (06) 19763436
 
Achterliggende informatie Achterliggende informatie
Hier treft U , naast de vacature, enkele informatieve artikelen aan over de Gereformeerde Kerk Ommen - Witharen, en de gemeente Ommen.
 
Ommen, hart van het Vechtdal Ommen, hart van het Vechtdal
Ommen, hart van het Vechtdal
 
Verscholen tussen de bossen en aan de oever van de Vecht ligt de oude Hanzestad met zijn bruisende centrum en schitterende natuurgebieden. Ommen is een gemeente in de provincie Overijssel. De groeigemeente telt 18.450 inwoners (2022) De dorpse rust, gecombineerd met  stadse voorzieningen, maken de stad Ommen tot het kloppende hart van het Vechtdal. 
 
 

Centrale ligging 

De centrale ligging van de gemeente Ommen werd heel vroeger al opgemerkt. Ommen wordt al sinds het jaar 1100 genoemd als doorwaadbare plaats. Het station heeft een goede verbinding met onder andere Zwolle. Zo reis je gemakkelijk naar je werk of kun je in je vrije tijd met de trein naar de grotere steden. De stad Ommen vormt de grootste kern van de gemeente, maar minstens zo belangrijk zijn de omliggende dorpen en karakteristieke buurtschappen. Daar kun je kennismaken met de kansen en mogelijkheden die een gezonde vitale agrarische sector ons biedt. In een gevarieerd landschap kun je genieten van de mooie omgeving die de gemeente te bieden heeft? En zoek je nog meer rust, dan is het natuurgebied Lemelerberg, op ongeveer tien kilometer afstand van de stad Ommen, een hele goede optie. Er is voor jong en oud ontzettend veel te beleven en dat maakt wonen in de gemeente Ommen zo leuk!
 

Natuurschoon  

De natuur in en rondom de gemeente Ommen is prachtig en maakt de omgeving enorm populair en aantrekkelijk om er te gaan wonen. Het is toch heerlijk om na een drukke dag even een frisse neus te halen in de prachtige natuur? Er is veel variatie in het natuurschoon. In de omgeving zijn er diverse wandelroutes die je langs de mooiste plekjes in ons Sallandse landschap leiden. 
 

Voorzieningen

Om prettig te kunnen wonen wil je natuurlijk graag de benodigde voorzieningen om je heen. De gemeente Ommen heeft ze! Zo kun je onder andere heerlijk winkelen in het stadje aan de Vecht. Het centrum bestaat uit hele diverse winkels. Daarnaast zit er een museum, bouwmarkt en nog veel meer. Om even uit te kunnen rusten na een bezoek aan het gezellige centrum zijn er diverse cafés en restaurants die je van een hapje en een drankje kunnen voorzien. Voor een verfrissende duik kun je terecht bij het plaatselijke zwembad en voor de ontspanning biedt de bibliotheek je een goed boek, of kun je naar het theater de Carrousel of het Bostheater. Voor de kinderen zijn er diverse basisscholen, een middelbare school en een school voor speciaal onderwijs. Daarnaast zijn er verschillende sportaccommodaties en een rijk verenigingsleven.  De gemeente Ommen heeft alle voorzieningen om het woonplezier te kunnen vergroten.
 

Bereikbaarheid

Door een goed wegennetwerk en een goede infrastructuur is de gemeente Ommen goed bereikbaar! Vanuit het noorden, zuiden, westen en zelfs vanuit Duitsland zijn de verbindingen erg goed. Maar ook met de trein keer je vanuit diverse plaatsen heel gemakkelijk terug naar het rustgevende Ommen. Naast dat de trein een hele prettige optie is om te reizen, heeft Ommen ook diverse buslijnen naar verschillende plaatsen in de omgeving. Maar ook met de auto ben je met ongeveer een half uurtje al in Zwolle of Almelo. Er zijn goede autowegen naar de grotere steden in de omgeving. Hierdoor is de gemeente Ommen een heel goed uitgangspunt om vanuit te reizen naar werk, school of andere bestemmingen.  
 
 
 
Koersplan 2020-2025 Koersplan 2020-2025
KOERSPLAN GEREFORMEERDE KERK OMMEN (2020 – 2025)
 

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Als Gereformeerde Kerk in Ommen en Witharen zijn we onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en zijn we deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. De kerk is daarin een vindplaats van geloof, hoop en liefde. In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid.  
 
Aanleiding en totstandkoming van het koersplan.
In september 2018 hebben we met de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk onder leiding van Jack de Koster een aanzet gemaakt om de koers voor de komende jaren te bepalen.  
In de eerste sessie is nagedacht over en gesproken over de visie op de gemeente. Vragen zoals “wat is de roeping van de gereformeerde kerk in Ommen?”, “wat betekent deze kerk voor jezelf?” en “wat voegt deze kerk toe aan de samenleving in Ommen én waarin maakt zij het verschil: missionair, pastoraal, diaconaal,?” In de tweede sessie is nagedacht over waar voor de komende jaren de uitdagingen liggen als het om kerkzijn gaat. De ambtsdragers van de kerkenraad kwamen tot de volgende uitdagingen: Betrokkenheid op de samenleving (in woord & daad), Jongeren/jonge gezinnen plus midden-generatie, de eigen kerkstructuur en de erediensten 
In de afsluitende, derde, sessie zijn vanuit de eerste sessie (visie) en tweede sessie (urgentie) beleidsvoornemens besproken en opgeschreven. Dit resulteerde in onderstaande drie beleidsvoornemens voor de komende jaren.  In 2020 is door de kleine kerkenraad besloten hieraan toe te voegen “een gezonde financiële huishouding”.  
 

Visie

We willen een open, gastvrije kerk zijn. Een gemeente, waar iedereen zich thuis voelt en niemand zich buitengesloten voelt. Als Gereformeerde kerk willen we aansluiten bij de visie van de Protestantse Kerk Nederland en in Ommen een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. We willen een kerk zijn waarin we…  
 • liefde van God uitdelen
 • geloven in woord & daad
 • een plek zijn voor bezinning
 • geloof laten zien in de samenleving 
 • ontmoeten en naar elkaar omzien
 • er in hoogte- en dieptepunten voor elkaar zijn   
 • de liefde van God mogen zien, horen en voelen en aanzetten tot…
 
Waar richten wij ons op
Binnen het kader van een gezonde financiële huishouding van de Gereformeerde Kerk te Ommen zijn de beleidsvoornemens voor de komende jaren (2020 – 2025): 
 1. Actief richten op de groep gemeenteleden in de leeftijd van 20 – 45 jaar (de zogenaamde middengeneratie)
 2. Maatschappelijke betrokkenheid in woord en daad uitstralen en tonen 
 3. Erediensten:   (aansprekende vormen, actueel, toegankelijk voor meerdere groepen gemeenteleden)
 
De koers en de focus zijn aangegeven. De opdracht aan de gemeente om hiermee aan de slag te gaan. Dit maken we gedurende de looptijd van het koersplan concreet. 


 Huidige stand van zaken

 
Focus op de Midden-Generatie

Mede ter invulling van het ons actief richten op de groep gemeenteleden in de leeftijd 20 – 45 jaar is eind 2019 besloten om het binnen de Hervormde gemeente van Ommen aflopende contract met de jongerenwerker vanaf 1 september 2020 voor een periode van maximaal drie jaar over te nemen (waarbij de kosten 50/50 worden gedeeld door de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente). De jongerenwerker richt zich in eerste instantie op ondersteuning aan PaKaN  (gezamenlijk jeugdwerk van Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente) waarbij wij hopen en verwachten dat er een spin-off zal zijn richting gemeenteleden in de leeftijd van 20 – 45 jaar (mede gelet jonge gezinnen en daarbij horende kinderen) én dat de jongerenwerker betrokken kan en zal worden bij beantwoording van de vraag hoe de midden-generatie te bereiken. 

Verder is in het najaar 2020 gesproken over het terugdringen van het structurele tekort én taakverdeling / “urenverantwoording” van beide predikanten gelet het stoppen van de kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat (Gera Mateman, op jaarbasis 675 uur). Hierbij kwam ook ter sprake het project Vlierlanden waar voor ds. Hans Baart structureel tijd beschikbaar is/wordt gesteld. Project Vlierlanden is gericht op de jonge gezinnen (25 – 40 jaar) met of zonder kinderen in deze nieuwbouwwijk en beoogd de onderlinge gemeenschap en verbondenheid te vergroten.

Maatschappelijke betrokkenheid

Om maatschappelijk betrokken te kunnen zijn, zien wij het als voorwaarde om als gemeente betrokken op elkaar te zijn. Vanuit onze visie willen we elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Om die reden zijn we gestart met het opzetten van netwerken binnen de gemeente. Dit is concreet gemaakt in onder andere activiteiten als de pubquiz, secret sisters ed. Als gemeenteleden in netwerken zitten, kijken ze automatisch meer naar elkaar om en is het gemakkelijker om maatschappelijk betrokken naar buiten te treden. Ook scholing en voorlichting, kan op een luchtige manier, voor ambtsdragers en contactpersonen kan zorgen voor een versterking van de verbinding.

Maatschappelijke betrokkenheid in woord en daad uitstralen en tonen is er door diaconale arbeid, PaKaN, werkgroep Albanië, World-Servants (dit ook in afstemming met PaKaN), de commissie ZWO en jeugddiaconaat. Verder is één van onze predikanten deelnemer in de Participatieraad Sociaal Domein Ommen. 

Erediensten

Dit heeft de afgelopen twee jaar van de drie beleidsvoornemens eigenlijk de minste aandacht gekregen omdat we 1) prioriteit gelegd hebben bij de midden-generatie en 2) in het jaar 2020 er door het covid-19 virus veel minder erediensten konden worden gehouden én met veel minder gemeenteleden (30 tot maximaal 100 gemeenteleden waarbij voorheen 500 – 600 in een morgendienst gebruikelijk was).  Toch is ook dit onderwerp, Erediensten, in het najaar van 2020 in een stroomversnelling gekomen als gevolg van het voorstel/idee om in ons kerkgebouw te stoppen met de gezamenlijke avonddiensten. Discussie hierover is tot op dit moment alleen gevoerd in de Kleine Kerkenraad gelet de te nemen beslissing hierover met het oog op het preekrooster 2021. In de vergadering van de Kleine Kerkenraad dd 1 december 2020 is hierover gesproken en besloten besluit hierover mede te delen aan de Hervormde gemeente. Tevens is ruimte gelaten om in de avonddiensten “speciale diensten” te organiseren zoals bijvoorbeeld taizédiensten, musical, cantatedienst, lessons & carols, dienst met een koor, etc. 

Financieel gezond

Om te komen tot een gezonde financiële huishouding zijn naar aanleiding van de drie gemeenteavonden meerdere voorstellen nader uitgewerkt. Achter de schermen zijn ook maatregelen genomen waardoor wij, los van financiële consequenties van het corona-virus, in 2021 een begroting kunnen presenteren met een (veel) minder groot tekort dan in de begroting 2020. Daarnaast moeten nog enkele voorstellen besproken worden met de gemeente en zijn wij positief gestemd over de financiële consequenties van diverse voorstellen. Ook moet genoemd worden de actie “Dankbaar” die in één maand tijd +/- € 25.000,=  heeft opgeleverd. Dat is natuurlijk niet structureel maar toont wel de veerkracht en betrokkenheid van deze, onze gemeente. Vanuit deze actie Dankbaar wordt een lijntje gelegd naar de Aktie Kerkbalans 2021 waarin wij gemeenteleden vragen om maximaal gebruik te maken van een periodieke giften voor de Vaste Vrijwillige Bijdrage.  

n.b. Het volledige koersplan , met bijlage , is  hier  te downloaden
 
 
Gereformeerde Kerk Ommen - Witharen Gereformeerde Kerk Ommen - Witharen
Gereformeerde Kerk Ommen - Witharen
Als Gereformeerde Kerk in Ommen - Witharen zijn we onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en zijn we deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. De kerk is daarin een vindplaats van geloof, hoop en liefde.  
                                                                

We willen een open, gastvrije kerk zijn. Een gemeente, waar iedereen zich thuis voelt en niemand zich buitengesloten voelt. Als Gereformeerde kerk willen we aansluiten bij de visie van de Protestantse Kerk Nederland en in Ommen een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. We willen een kerk zijn waarin we… 
 • Liefde van God uitdelen 
 • Geloven in woord & daad 
 • Een plek zijn voor bezinning 
 • Geloof laten zien in de samenleving 
 • Ontmoeten en naar elkaar omzien 
 • Er in hoogte- en dieptepunten voor elkaar zijn 
 • De liefde van God mogen zien, horen en voelen en aanzetten tot…
In het koersplan staat beschreven hoe we dit in de komende jaren concreet willen maken. Daarin ligt de focus op 3 pijlers: 
 1. Midden-generatie (In het bijzonder gericht op de groep gemeenteleden in de leeftijd van 20 – 45 jaar (de zogenaamde midden-generatie en daarbij ook gezinnen met kinderen) 
 2. Maatschappelijke betrokkenheid in woord en daad uitstralen en tonen 
 3. Erediensten (aansprekende vormen, actueel, toegankelijk voor meerdere groepen gemeenteleden).

  Interieur Kerk Bouwstraat ,Ommen


   Witharengebouw Irene


 
We hebben ruim 2300 leden (850 doopleden / 1450 belijdend leden) Onze kerk heeft een locatie in Ommen bestaande uit een kerk en het naastgelegen zalencentrum De Kern. Daarnaast wordt er in Witharen, een dorp ongeveer 5 km ten noorden van de kern Ommen, gebruik gemaakt van gebouw Irene. Onze kerk is opgedeeld in twee wijken. We werken met een gezamenlijke kerkenraad en twee wijkraden. Binnen onze gemeente zijn verschillende werkgroepen o.a. eredienst en kerk & klimaat. De gemeente heeft twee wijkpredikanten, een jeugdwerker en een kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat in de zorgcentra. In zalencentrum De Kern zorgt een professioneel team dat alles draait. Het zalencentrum is het kerkelijk gebouw voor allerlei kerkelijke activiteiten, maar wordt ook gebruikt door externe partijen.

Erediensten

De kerkdiensten in Ommen en Witharen vinden plaats op iedere zondagochtend met aansluitend ruimte om na te praten tijdens de koffie. Gemiddelde bezoekersaantal na corona is ongeveer 300. Daarnaast zijn er soms ook diensten op andere momenten. Deze ochtenddiensten kennen verschillende vieringsvormen. Zo zijn er de relatief traditionele diensten en zijn er in samenwerking met de Hervormde Gemeente vanaf dit jaar 8 diensten in het bijzonder gericht op jonge gezinnen. Daarnaast zijn er ook alternatieve, drempelverlagende diensten zoals @Eleven, 10-er-dient, Noaberkerk (Witharen), prikkelarme kerstviering en thema-diensten zoals motordienst, kerkdienst in de voetbalkantine, Taizé, top 2000, Hierbij staan we als gemeente open voor verandering en vernieuwing. 

Ontmoeting

We zijn niet alleen kerk op zondag. Ook op andere momenten willen we elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Om die reden zijn we gestart met het opzetten van netwerken binnen de gemeente. Als gemeenteleden in netwerken zitten, kijken ze automatisch meer naar elkaar om en is het gemakkelijker om maatschappelijk betrokken naar buiten te treden. Behalve de kerkdiensten organiseren we verschillende andere activiteiten waarin gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten, maar waarin we ook gastvrij zijn voor iedereen. Wekelijks zijn er op dinsdag- en donderdagochtend inloopochtenden voor senioren. Ook kan men deelnemen aan een ouderenkoor. Bij Samen Eten, koken we met een groep voor mensen uit de gemeente en daar buiten die samen aan tafel gaan in De Kern. Dit sluit ook mooi aan bij het jaarthema ‘aan tafel’, maar is al ver daarvoor ontstaan. Vanuit het jaarthema ‘aan tafel’ organiseren we wel een aantal andere activiteiten rond samen eten. Ook organiseren we elk half jaar een pubquiz. Ook kennen we binnen onze kerk de Secret Sister, een project voor het bieden van troost, aansporing, stimulans of ondersteuning. Nieuw dit jaar is dat we als gemeenteproject in een aantal maanden toewerken naar de uitvoering van de musical Johannes de Doper.
  
 

Jeugdwerk PaKaN !
De Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk werken onder de noemer PaKaN! samen aan het jeugdwerk. In de naam zit daarom ook de afkorting PKN, maar staat ook voor ‘aanpakken’ en aan de slag gaan met de jeugd om ieder kind en jongere te helpen bij het vinden van en leven uit zijn of haar (christelijke) identiteit. Het gaat hierbij om kindernevendienst, Follow me (catechisatie-vorm), ruim 50 kinderen die zingen bij het Kinderkoor Vrolijk Geluid, Jeugddiaconaat met o.a. Nacht zonder Dak, werkvakantie van jongeren uit de gemeente met World Servants en nog veel meer.  
De vrijwilligers binnen PaKaN! worden ondersteund door een kerkelijk jongerenwerker.
 

Samenwerking met andere kerken

Als Gereformeerde Kerk Ommen - Witharen werken we nauw samen met de Hervormde Gemeente Ommen – Vinkenbuurt. Daarin is er sprake van gezamenlijke diensten, één kerkblad en website voor beide kerken, gezamenlijk jeugdwerk. Ook vindt er nauwe afstemming plaats mbt andere activiteiten. 
Daarnaast zijn er ook verschillende andere geloofsgemeenschappen in Ommen waarin we elkaar in samenwerking vinden. Dit wordt concreet in onder meer Interkerkelijk viering op de Vecht, vieringen in de stille week en samenwerking rond ‘Ommen geeft warmte’

Maatschappelijke betrokkenheid
Als kerk voelen we ons maatschappelijk betrokken en vanuit dit verantwoordelijkheid willen we dit in woord en daad uitstralen en tonen is er door diaconale arbeid, de commissie ZWO, PaKaN, werkgroep Albanië, World-Servants en andere vormen van jeugddiaconaat. Daarbij kunnen we ook denken aan Ommen geeft licht om aandacht te vragen rond de oorlog in Oekraïne, de vredeswandeling, of Ommen geeft Warmte, een initiatief dat is ontstaan vanuit de solidariteitsgedachte om minima te helpen bij het betalen van de hoge energierekening kreeg landelijk navolging. 

 

Gemeente opbouw
Ledenaantal :  2340 (74 niet gedoopt, 816 doopleden, 1450 belijdend leden)
Kinderen van 0-10 jaar :  8%
Jongeren van 10-20 jaar :  11%
Midden-generatie van 20-45 jaar :  21%
Generatie van 45 – 70 jaar  : 37%
Senioren van 70 jaar en ouder : 23%
 
 
 
 
De plaatselijke regeling De plaatselijke regeling
De Plaatselijke Regeling van de  

GEREFORMEERDE KERK OMMEN ,

ONDERDEEL VAN DE PROTESTANTSE KERK NEDERLAND
( ca 36 bladzijden)
 is   HIER  te downloaden