Nieuws van de Werkgroep Kerk & Klimaat Nieuws van de Werkgroep Kerk & Klimaat
De werkgroep kerk en klimaat heeft haar activiteiten over 2023 geevalueerd.
Tevens is een werkplan 2024 vastgesteld.
Beide documenten zijn inmiddels toegestuurd aan de kerkeraden van Gereformeerde en Hervormde kerk.

U kunt beide documenten  alsvolgt lezen:
De evaluatie  over  2023 leest u bij: Evaluatie
Het werkplan 2024 kunt u lezen onder : Werkplan 

Graag horen we uw mening over beide documenten.
Dat kan door een mail te sturen aan geref-kerkenklimaat@pkn-ommen.nl


Maar uiteraard kunt u ook een van de leden van de werkgroep benaderen.
 

 
terug