Noodhulp Marokko en Libië Noodhulp Marokko en Libië
Meedogenloos en ongekend hard troffen twee natuurrampen het noorden van Afrika: de aardbeving in Marokko en de verwoestende storm in Libië. In beide landen zijn steden en dorpen weggevaagd.
De ontreddering en het verdriet zijn met geen pen te beschrijven. Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood, zoals nu in Marokko en Libië, en doet een beroep om bij te dragen aan noodhulp: voedselpakketten, medische hulp en onderdak.
Wij vragen u of u een bijdrage zou willen leveren aan deze noodhulp tijdens de diaconiecollecte van zondag 8 oktober bestemd voor deze noodhulp of door uw bijdrage over te maken naar de bankrekening van de diaconie onder vermelding van ‘Noodhulp Marokko en Libië’.
Uw bijdragen aan deze collecten of via de bankrekeningen worden door zowel de Gereformeerde diaconie en Hervormde diaconie verdubbeld met maximaal € 1.500 per diaconie.
Namens de gezamenlijke diaconieën hartelijk dank voor uw bijdrage
Diaconie Gereformeerde Kerk: NL77 RABO 0348 9043 71
Diaconie Hervormde Gemeente: NL46 RABO 0348 9043 47
terug