Over het Hervormd Centrum Over het Hervormd Centrum
Dan de vraag, die overigens zeer terecht is, waarom horen en lezen we zo weinig over de voortgang van de eventuele verkoop van het Hervormd Centrum.
Dit is gelegen in het feit, dat het een zeer complexe en ingewikkelde materie is. En dan nog maar te zwijgen over de emotionele band, die vele gemeenteleden met ons Hervormd Centrum hebben. Zolang het Hervormd Centrum niet definitief verkocht is, kan er helaas weinig tot niets gecommuniceerd worden. Mocht namelijk hierover informatie op straat komen te liggen, dan is de kans aanwezig, dat er mensen en bedrijven zich gekwetst, beschadigd of te kort gedaan voelen en dat hun (bedrijfs)naam tegelijkertijd geschaad wordt.
Kortom: de vragen zijn terecht en zeer zeker begrijpelijk, maar het College van Kerkrentmeesters hoopt dat zij u heeft kunnen schetsen in welke positie wij, als Hervormde Gemeente, zitten en dat deze positie niet altijd gemakkelijk is. Wij kunnen gewoonweg nog niet de gewenste openheid van zaken geven, daar er meerdere partijen bij betrokken zijn.
Zijn er nog vragen, dan horen wij dat College van Kerkrentmeesters graag en zullen wij dan altijd ons best doen, uw vragen zo helder en duidelijk mogelijk te beantwoorden, ondanks het feit, dat we niet altijd alles kunnen delen.

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK
Hervormde Gemeente Ommen

 
terug