Paasgroetenactie 2024 Paasgroetenactie 2024
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.
De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 11 februari krijgt u bij binnenkomst een kaart uitgereikt die u kan ondertekenen met een groet en eventueel uw naam. Op de beamer tonen we wat voorbeelden.
Tijdens de dienst is er gelegenheid om de kaart te schrijven.

Bij de uitgang mag u de kaart inleveren. Wij verzamelen ze en doen ze op de post.
Een postzegel meenemen mag natuurlijk altijd.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen erg goed doet.
Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

  Gezamenlijke ZWO commissie

 
terug