Predikanten Predikanten

Als een pastorale situatie niet kan wachten (ernstig ziek zijn, overlijden), dan kunt u de predikant ook op zijn/haar vrije dag benaderen.


Ds. Kest Jelsma 
06-51446045
dsjelsma@pkn-ommen.nl
Maandag t/m vrijdag
Zondag tijdens en rondom voorgaan in diensten
Vrije dag: zaterdag

Ds. Hans Baart
06-24359765
dsbaart@pkn-ommen.nl
maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag en evt. zondag


Ds. Hans Tiggelaar
06-17167232
dstiggelaar@pkn-ommen.nl
Vrije dag: maandag Ds. Henry Dorgelo
0523-273736.
dsdorgelo@pkn-ommen.nl
Vrije dag: maandag 
Ds. Wim den Braber
06-15908564
dsdenbraber@pkn-ommen.nl
 


Jongerenwerker

Dhr. Thomas Abbes 
06-52573355
Tabbes@pkn-ommen.nl
terug