Predikanten Predikanten

Als een pastorale situatie niet kan wachten (ernstig ziek zijn, overlijden), dan kunt u de predikant ook op zijn/haar vrije dag benaderen.


Ds. Kest Jelsma 
06-51446045
Wijk 1 - gereformeerde kerk
Maandag t/m vrijdag
Zondag tijdens en rondom voorgaan in diensten
Vrije dag: zaterdag

Ds. Hans Tiggelaar
06-17167232
Zuid-Oost - hervormde gemeente
Vrije dag: maandag Ds. Henry Dorgelo
06-13862064.
Noord-West - hervormde gemeente
Vrije dag: maandag 
Ds. Wim den Braber
06-15908564
Pastoraal werker - gereformeerde kerk
 


Jongerenwerker

vacature
terug