recensie van het boek : Toegewijd leven recensie van het boek : Toegewijd leven
Toegewijd leven – Over recht doen aan al wat leeft  140 blz.
Sam Janse e.a.
ISBN 97890 435 39265   KokBoekencentrum

Het boek bestaat uit 9 hoofdstukken verdeeld over vier thema’s. De thema’s zijn:
1. Rentmeesterschap, voedsel en de klimaatcrisis;
2. Bezit, arm en rijk in de Bijbel en in onze wereld;
3. Leven van genoeg;
4. De toekomst en de komst van de Heer.
De (acht verschillende) auteurs beginnen elk hoofdstuk met een Bijbeltekst die kenmerkend is voor dat onderwerp. Eindredacteur is hervormd emerituspredikant Sam Janse (1949). De hoofdstukken zijn relatief kort en door de variatie in onderwerp en schrijfstijl over het algemeen prettig leesbaar. Een onderwerp dat je minder interessant vindt kan eventueel worden overgeslagen. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal vragen en opdrachten die kunnen worden gebruikt in groepsgesprekken.
Voorts zijn zeven interviews opgenomen waarin aansprekende praktijkvoorbeelden worden gegeven. Onder meer met een biologisch akkerbouwer en met een vermogensbeheerder die miljonairs adviseert.  
Van de achterflap: “De wereldwijde klimaatcrisis dwingt ons na te denken over onze levensstijl. Wat zijn de gevolgen van onze keuzes? Welke rol spelen geld en bezit in ons leven? Wat vergt het vandaag om toegewijd te zijn aan God en onze naaste? Dit boek legt de Bijbel naast onze ecologische realiteit en helpt om over confronterende vragen met elkaar in gesprek te gaan. (De schrijvers twijfelen niet aan de klimaat- en milieuproblemen). Het biedt verrassende inzichten in veelal onbekende Bijbelgedeelten. De auteurs blijven dicht bij het dagelijks leven van wonen en werken, dienen en delen, vieren en veranderen, verlangen en verwachten.”
Als conclusie kan gezegd worden dat van het boek een relativerende invloed uitgaat op datgene wat wij vaak belangrijk vinden. Het “Ik wil…….” - stemmetje vanbinnen krijgt minder ruimte ten gunste van andere aspecten.

Het boek is te leen via de app BKSY in de groep KenK Ommen
 
terug