Resultaat oliebollenactie ! Resultaat oliebollenactie !
Het is gelukt: onze oliebollenactie heeft € 1600,00 opgebracht.
Voor het tehuis van de Meth Sewa Foundation in Sri Lanka kan het nieuwe watersysteem worden betaald.  
De volgende wens is het kopen van koeien zodat de bewoners elke dag een beker melk kunnen drinken.
Het tehuis is dan grotendeels zelfvoorzienend.
Dank aan allen die onze actie steunden, hartverwarmend! 
Symen en Janny Wiersma 
Henk en Tity Dijkstra 0529 451006 
terug