Samen Eten , 21 februari Samen Eten , 21 februari
Op 21 februari is er weer een mogelijkheid om samen te eten.
De inloop is om 17.00 uur en om 17.30 uur start het diner. In de kerken liggen opgave formulieren.

Telefonische opgave is ook mogelijk;  0529 454532 of 06 30634192, ook voor vragen.
U twijfelt misschien, is dit wel wat voor mij. De ervaring leert, dat wanneer men 1 keer geweest is, men blijft komen. Dus van harte welkom.

We hebben jaren lang een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 5, maar door de gestegen kosten van de boodschappen en de kosten voor “De Kern” (zoals de drankjes, het gebruik van de keuken enz) zijn we genoodzaakt om het bedrag te verhogen naar € 7,50.

Dit mag echter geen belemmering zijn om te komen, wanneer het financieel even niet zo goed gaat.

Er is geen controle op wat er gegeven wordt.
Ook giften zijn natuurlijk van harte welkom.
Op NL63 RABO 0367952513 t.n.v. R. Wassens
 
Een hartelijke groet,
Het kookteam
 
 
terug