Terugblik Stille Week 2023 Terugblik Stille Week 2023
Als werkgroep Rondom Pasen kijken wij terug op een mooie Stille Week. 
Een prachtige opkomst en een verscheidenheid aan diensten waarbij de Markus lezing van het Paasevangelie centraal stond. 
Op de Goede Vrijdag een prachtige uitvoering van Soli Deo Gloria in samenwerking met 4 zangers en een verteller. 
Via deze weg willen we iedereen bedankt voor de opkomst en de hulp die geboden werd van buiten de werkgroep. 
Bij de diensten werd gecollecteerd voor 'Samen Eten' en deze collectes hebben in totaal €1301,95. Een prachtig bedrag waarvoor een speciale gelegenheid wordt gezocht om dit geld goed te besteden bij het 'Samen Eten'.
Dank allen voor uw gulle gift!
terug