Update beroepingscommissie Update beroepingscommissie
De eerste stap is het maken van een eerste selectie op basis van het door de kerkenraad opgestelde profiel. Indien predikanten (extern) zijn aangedragen, nemen wij contact op om na te gaan of hij of zij daadwerkelijk beroepbaar is.  De volgende stap is het 'horen' en we hebben al een aanzienlijk aantal (online) diensten bezocht. 
De verschillende stappen kosten tijd, maar we vinden het belangrijk om onze taak zorgvuldig uit te voeren. Ook u kunt bijdragen aan het werk van de beroepingscommissie. In deze fase kunt u dit doen door ons te gedenken in uw gebeden en om Gods zegen te vragen voor het beroepingswerk. Alvast hartelijk bedankt namens de beroepingscommissie.

Agnes Kroese
Voorzitter beroepingscommissie

 
terug