Van de Ouderencommissie HG Van de Ouderencommissie HG
De volgende bijeenkomst is op donderdag 21 december. Dan hopen we onze, inmiddels, traditionele kerstbijeenkomst te houden. Ds. H. Dorgelo vult deze middag in.                    
Het CBTB/Regiokoor o.l.v. Sienke van der Steege verleent ook deze keer haar medewerking.

De bijeenkomst is in het Hervormd Centrum en begint om 14.30 uur. U kunt er vanaf 14.00 uur terecht.
Het is de laatste keer dat we gebruik maken van het Hervormd Centrum. Daarom sluiten we deze middag gezellig af.
We hopen veel belangstellenden te mogen begroeten en rekenen op een goede viering.
U weet dat u van harte welkom bent.                                                                                                                                 De Ouderencommissie.   
 
terug