Van de Ouderencommissie HG Van de Ouderencommissie HG
De aanwezigen kregen in de pauze koffie of thee aangeboden en daar hoorde natuurlijk een toepasselijke versnapering bij. Een dertigtal personen hadden zich opgegeven voor de afsluitende broodmaaltijd.
Deze was, evenals vorige jaren, met zorg door de medewerkers van het Herv. Centrum samengesteld. In oktober, ook al is het nog ver weg, hopen we met een nieuw programma van start te gaan.
Een aantal sprekers heeft toegezegd naar het Herv. Centrum te komen, zolang dat nog beschikbaar is. Een alternatief voor de bijeenkomsten is Pand 25. We hopen elkaar in de herfst weer te mogen ontmoeten.

Namens de Ouderencommissie, \
Gerrit J. Scheppink (voorz.)

 
terug