zondag 14 januari 2024

verrassende ontmoetingsdienst

Datum: 
 zondag 14 januari 2024
Tijdstip: 
 16.30 uur
Locatie: 
 Gereformeerde kerk

Middag- en avonddiensten 2024
Zoals bekend hebben we een aantal jaren geleden besloten af te zien van het houden van de wekelijkse avonddienst. Wel is toen gezegd dat we de optie willen open laten voor bijzondere diensten/ontmoetingen. Dit is de afgelopen jaren ook het geval geweest.
Wat 2024 betreft heeft de kerkenraad besloten om gemiddeld ongeveer één keer per maand een bijzondere avonddienst te houden. Ik noem het avonddienst maar in de helft van de gevallen gaat het om een (late) middagdienst. Ongeveer 6 keer per jaar houden we om 19.00 uur een (bijzondere) avonddienst en daarnaast houden we ongeveer 6 keer per jaar een middagdienst. Die middagdienst is om 16.30 uur in de grote zaal van de Kern en heeft een zeer vrije liturgie, is in principe kort, heeft het karakter van een ontmoetingsdienst (na afloop) en wordt georganiseerd door een (wisselende) groep gemeenteleden. Een dienst voor iedereen maar wel met name gericht (conform ons beleidsplan) gericht op de middengeneratie.  Op 14 januari is de eerste Ontmoetingsdienst om 16.30 in de grote zaal van de Kern. Een hele mooie en bijzondere start van deze diensten! Met de Hervormde gemeente is afgesproken dat mits vroegtijdig bekend gemaakt dat de (avond) dienst in de Hervormde kerk vervalt als er een dienst in de Gereformeerde kerk is.
14 januari om 16.30 uur Ontmoetingsdienst met goochelaar Jan
25 februari om 19.00 uur een Thomasviering voorbereid door de Werkgroep Eredienst en ds. Jelsma
3 maart  om 19.00 uur Martin Luther King dienst (Werkgroep Eredienst)
24 maart om 19.00 uur Musical Messiah door CLUS uit Bruchterveld (ds. Kest Jelsma)
21 april om 16.30 uur Ontmoetingsdienst
5 mei om  19.00 uur muzikale invulling verzorgd door de Werkgroep Eredienst
23 juni om 16.30 uur Kliederkerk (Marianne Kremer/ds. Kest Jelsma)
11 augustus om 19.00 uur (Joh. de Heer) Zangdienst (ds. Wim den Braber)
15 september om 16.30 uur Ontmoetingsdienst
20 oktober om 19.00 uur Taizédienst (Werkgroep Eredienst)
17 november om 16.30 uur Ontmoetingsdienst
15 december om 19.00 uur Top 2000 dienst (Loek Goed/ds. Kest Jelsma)
We zullen deze diensten aan het eind van het jaar evalueren maar in ieder geval staat al vast dat er op 12 januari 2025 een Elvisdienst wordt gehouden

 

terug