Verslag ZWO commissie Verslag ZWO commissie
Spaardoosjes
In de gereformeerde kerk worden er elk jaar spaardoosjes rond gebracht bij de gemeenteleden. In november worden de volle doosjes omgeruild voor een nieuw exemplaar. Het afgelopen jaar werd er gespaard voor de kinderen die wonen in de sloppenwijken van Bogotá Colombia en waar stichting ‘de kleine arbeider’ zich inzet om deze kinderen een betere toekomst te geven. Er is gul gegeven aan dit doel, waarvoor hartelijk dank! Ook dank aan iedereen die heeft meegeholpen met de spaardoosjesactie! Het samen sparen heeft een heel mooi bedrag opgeleverd; €6.235,-
In de doosjes die nu thuis staan sparen we voor de kinderen in Rwanda.

Doel collectes in de avondmaaldiensten en de diensten met bid- en dankdag
Niet alleen de mensen in de gereformeerde kerk kunnen sparen voor bovenstaand doel, in alle vier kerken kan er worden gespaard door een gift te geven in de collectes die worden gehouden aan het eind van de avondmaaldiensten en de diensten op bid- en dankdag. Want ook dan zal er gecollecteerd worden voor opvang & scholing van kwetsbare kinderen in Rwanda; De stichting ‘Mwana Ukundwa’, wat ‘geliefd kind’ betekent, werd in 1995 door Rose opgericht. Op deze pagina van Kerk in Actie leest u over haar organisatie en hoe de hulp aan deze kinderen vorm krijgt; www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-en-scholing-van-weeskinderen/ 

Giften
Giften voor een collectedoel kunnen worden overgemaakt op IBAN NL49 RABO 0348 90 4487 t.n.v.
ZWO PKN-Ommen o.v.v. het collectedoel. Ook kunt u op dit IBAN een algemene gift overmaken.
Door alle inkomsten uit collectes en uit giften die u aan ons overmaakte, hebben we het afgelopen jaar veel organisaties financieel kunnen steunen, waarvoor hartelijk dank!
ZWO-commissie
 
terug