Vervoer naar de kerk (HG) Vervoer naar de kerk (HG)
Tot een aantal jaar geleden was er een vervoersdienst naar de morgendiensten in de kerk voor gemeenteleden die niet (meer) in staat waren zelfstandig naar de kerk toe te komen. Deze vervoersdienst bestond uit een groep vrijwilligers die volgens een rooster om de zoveel weken het vervoer verzorgden.

We willen in kaart brengen of er op dit moment bij gemeenteleden behoefte is aan vervoer naar de kerk én of er mensen zijn die zich aan zouden willen melden als rijders.

Wanneer er vraag is naar vervoer én wanneer er voldoende rijders gevonden kunnen worden zal de vervoersdienst weer worden opgestart. We zouden graag minimaal 8 rijders vinden, zodat de rijders ongeveer 6 keer per jaar aan de beurt zijn.

Mocht u behoefte hebben aan vervoer naar de kerk of mocht u zich aan willen melden als rijder, dan vragen wij u dit voor 15 december kenbaar te maken bij de diaconie via herv-diaconie@pkn-ommen.nl of telefonisch bij het kerkelijk bureau (0529-451338).
Bij voldoende belangstelling zal de vervoersdienst weer worden opgestart.

Diaconie Hervormde Gemeente

 
terug