Wereldgebedsdag Ommen Wereldgebedsdag Ommen
 De liturgie is dit jaar gemaakt door vrouwen uit Taiwan, en heeft als thema:
Zichtbaar geloven. Het thema is ontleend aan de bijbeltekst: “Ik heb gehoord van jullie geloof” Efeziers 1:15
Medewerking wordt verleend door een zanggroepje o.l.v. Willemien Gerritsen.
U wordt van harte uitgenodigd voor deze viering. Ook  kan de viering beluisterd worden via “Kerkomroep”. ger.kerk

Het motto van de vieringen van wereldgebedsdag is:
Samen bidden, samen vieren en samen delen.

Wereldgebedsdag wordt altijd op de 1ste vrijdag in maart gehouden.
Het is letterlijk en figuurlijk een wereldgebeurtenis.
Ieder jaar gaat op deze dag het gebed de wereld rond,
gedurende 24 uur vinden ergens in de wereld gebedsbijeenkomsten plaats,
worden dezelfde gebeden gebeden en dezelfde schriftgedeelten uit de Bijbel gelezen. Het is dus een keten van gebed de hele wereld rond.

Om  samen delen “handen en voeten” te geven, wordt er gecollecteerd voor verschillende doelen in Taiwan o.a. voor 2 projecten van het Leger des Heils:
  • Changhua childrens Home.
Zij bieden zorg, onderdak en veiligheid aan kinderen  die doorverwezen zijn door jeugdrechtbanken.
  • Taipei Homeless Caring, een daklozencentrum
Aan *Taiwan Women’s Development Association, hulp aan alleenstaande en kansarme vrouwen
*Angel Tree Project  fellowship Taiwan: hulp aan kinderen van gevangenen
*The Single Parent Educational Foundation: hulp en educatie aan alleenstaande moeders.
*Light up a candle: hulp aan getraumatiseerde kinderen en tieners
Alle doelen kunnen uw bijdragen hard gebruiken en de collecte wordt dan ook van harte aanbevolen.
Een bijdrage voor de collecte kan ook overgemaakt worden op de Triodosbank: IBAN: NL48TRIO 0390224839  t.n.v. Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag.
Meer informatie over de viering kunt u lezen op de site van Wereldgebedsdag Nederland.

Namens het plaatselijk comité.
Evelien Achterberg.


 
terug