Werkgroep Kerk en Klimaat Werkgroep Kerk en Klimaat
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk heeft besloten tot de oprichting van een werkgroep kerk en klimaat.
De taak van de werkgroep is in het visiedocument als volgt omschreven.
“We hopen bijbelse, theologische en ethische verdieping ten aanzien van duurzaamheid te bevorderen, de beleving van de natuur te stimuleren en zo praktisch mogelijk bezig te zijn.
Dit laatste geeft handen en voeten aan de klimaatvraagstukken die op ons afkomen en is bedoeld als praktische stimulans voor wie het maar wil om duurzamer te gaan leven.”

De tab van de werkgroep vindt u HIER
terug