Winterwerk seizoen 2022/2023 Winterwerk seizoen 2022/2023
Winterwerk seizoen 2022/2023
Voor de volgende activiteiten kunt u zich opgeven bij ds. Kest Jelsma
 dsjelsma@pkn-ommen.nl

Samen aan tafel

Op 15 november nodig ik u uit aan tafel! Ik regel de tafel…u zorgt voor het eten (..). Waar gaat het om? De bedoeling is dat u, als u zich opgeeft, van mij krijgt te horen wat u als voor-, hoofd- of nagerecht thuis mag bereiden. Ik geef daarbij ook aan voor hoeveel mensen u het gerecht gaat bereiden. U gaat met dat eten naar de Kern. In de grote zaal staan tafels die samen een buffet zullen vormen. Daar kunt u de schalen en pannen neerzetten. In de zaal staan gedekte tafels waar u plaats kunt nemen. Na een opening volgt de maaltijd en de gezamenlijke ontmoeting waarbij het gesprek gaat over wat ter tafel komt. Welkom als je alleen of met z’n tweeën bent, welkom met je gezin. En uiteraard kun je ook mensen van buiten de kerk uitnodigen en meenemen.

De bedoeling is dat we om ongeveer 18.30 beginnen en dat de bijeenkomst tot ongeveer 20.00 uur duurt. Ik overweeg een bepaald thema als leidraad te nemen voor de te bereiden gerechten. Binnen dat thema bent u vrij te koken en te bakken wat u wilt. Ik geef verder alleen aan: voor- hoofd- of  nagerecht en voor hoeveel personen. Ook zal ik aangeven of het wel of niet een vegetarisch gerecht moet zijn. We kunnen aardig wat mensen plaats nemen aan tafel, maar als het er teveel zijn dan komt er gewoon een 2e avond.

Mensen die het leuk lijkt om samen met een ander te koken zal ik koppelen aan die ander. Graag vóór 1 oktober opgeven. Het liefst per mail. Onder vermelding van telefoonnummer, het aantal personen dat met jou meekomt en of je vegetarisch wilt eten.

Running dinner

Nóg een activiteit waarbij we samen zullen eten. Maar dan in kleiner verband en bij u thuis.

Waar gaat het om? De activiteit is bestemd voor 5-9 personen die op 3 verschillende adressen wonen. Er wordt een voor-, hoofd- en nagerecht gemaakt. Op elk adres één van deze drie. Het kan bereid worden door de bewoner(s) van dat adres maar mooier nog door iemand van dat adres samen met iemand van het andere adres. We beginnen dan met het voorgerecht op adres 1. Vervolgens gaan we naar adres 2 om daar het hoofdgerecht te nuttigen. Tenslotte is het nagerecht aan de beurt op adres 3.
Nadat de aanmeldingen binnen zijn maak ik groepjes van 3 adressen waarbij het streven is dat deze adressen niet te ver van elkaar verwijderd zijn. Ook hiervan graag de aanmelding vóór 1 oktober. Ik formeer de trio’s en breng ze met elkaar in contact. Onderling kan dan afgesproken worden wanneer ze deze activiteit willen uitvoeren. In principe is de activiteit eenmalig maar uiteraard kan onderling afgesproken worden om dit nog een keer te doen.
Ook nu geldt: graag vóór 1 oktober opgeven.

Preek (dienst) nabespreken

Mooi lijkt het me om samen met een groepje kerkdienstbezoekers een dienst na te bespreken. Van te voren krijg je een aantal richtvragen die je tijdens of na de dienst kunt beantwoorden. Vragen als:
  1. Pasten de liederen bij het thema?
  2. Toen je de lezing hoorde, kwamen er misschien vragen bij je op. Ging de predikant op die vragen in tijdens de preek?
  3. Wat was volgens jou de centrale boodschap die de predikant in zijn preek wilde overbrengen?
  4. Wat sprak je aan in de dienst/preek  en heb je ook iets gemist? Etc.
We komen met de groep samen de maandagavond na de dienst. Een open gesprek waarbij alles gezegd kan worden. Een oefening in het bewust de kerkdienst volgen
. Een leermoment voor de voorganger. Opgeven vóór 1 oktober.

De brieven van Paulus
Het is al even geleden dat we het eerste gedeelte van de brieven van Paulus hebben gelezen. De groep van toen wil ook graag nog de resterende brieven lezen en bespreken. Het is aardig wat leeswerk maar je hebt er de tijd voor (minstens een maand per keer). Een gespreksgroep waarbij aan de orde komt: Wat sprak je aan? Waar had je moeite mee? Wat begreep je niet? Het bijzondere van deze vorm is dat je een heel bijbelboek (brief, zelfs meerdere tegelijk) leest en dat je dingen opvallen die je bij een korte lezing niet opvallen.

Na het groepsgesprek waarbij ieder zijn ervaringen kan inbrengen en waarbij niets verkeerd is en waarbij we de ander niet willen overtuigen van ons eigen gelijk (..) probeer ik in het tweede deel van de avond in te gaan op de van tevoren ingediende vragen.
Ook als je de vorige keer niet mee deed kun je nu rustig instappen.
Elke avond staat op zich en voor elke afzonderlijke avond krijg je van tevoren wat achtergrondinformatie
Graag voor 1 oktober opgeven
want de eerste avond is in november. We ontmoeten elkaar de eerste keer in de Kern op donderdag 3 november van 20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur.
Indeling:
Eerste avond op 3 november:  1 en 2 Timotheus, Titus en Filemon
Tweede avond:  Kolossenzen, 1 en 2 Tessalonicenzen
Derde avond:  Galaten Efeziers en Filemon
Waarschijnlijk komt er nog een vierde avond waarop we film over Paulus zien of een powerpointpresentatie naar aanleiding van de tweede zendingsreis van Paulus die ik (weliswaar in andere omstandigheden en met andere vervoersmiddelen…) nagereisd heb.
 
terug