Zangavond "Ommen Zingt", zaterdag 3 feb. Zangavond "Ommen Zingt", zaterdag 3 feb.
Tot nu toe werd de collecte bestemd voor onze onkosten/kas maar we gaan nu dit jaar de collecte bestemmen voor het eetcafé “De Paraplu” in Ommen.
Om verschillende redenen hebben wij bewust de zangavonden niet uitgezonden via de kerkomroep. Omdat we horen dat er wel belangstelling voor is, hebben we besloten om het dit keer wel te uit zenden.
Voel u hartelijk welkom om met ons mee te zingen!
Namens de commissie, Jan Meulenkamp.                          
terug