woensdag 2 maart 2022

Zingen maakt blij.

Locatie: 
 bovenzaal de Kern
Tijdstip: 
 10.00 uur

Beste koorleden
Een tijdlang hebben we niet kunnen zingen vanwege de lock-down periode. Nu de maatregelen zo langzamerhand worden opgeheven, kunnen we weer zingen in de bovenzaal van De Kern. We weten allemaal dat het corona-virus onder ons zal blijven en daarom dienen we waakzaam te zijn en ons te houden aan de coronaregels die dan nog gelden in zalencentrum de Kern. We beginnen weer op WOENSDAG 2 maart 2022 om 10 uur. Op de eerste bijeenkomst is er gelegenheid om uw bijdrage te betalen voor de maand maart.
We hopen u allen weer te ontmoeten en ook anderen die met ons mee willen zingen, zijn hartelijk welkom.

De leiding van Zingen maakt blij.
 

terug