Gereformeerde Kerk Gereformeerde Kerk

Kerkgebouw Ommen [Kaart]
Adres: Bouwstaat 17, 7731 CP Ommen,
telefoon 0529-451206
Koster-beheerder: Dhr. Lex Jaspers
De kerkdiensten worden gehouden om 9.30 's morgens. 
Tevens is in de kerk avonddienst om 19.00 uur.

Kerk- en zalencentrum "DE KERN"  [Kaart]
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen,
telefoon 0529-451206
Koster-beheerder: Dhr. Lex Jaspers

Wilt u zeker weten dat de koster/beheerder Lex Jaspers aanwezig is, maak dan via de telefoon (0529 - 451 206) of de mail () een afspraak. Dan kan hij u in alle rust te woord staan.

Als u zeker wilt zijn dat er iemand aanwezig is, maakt u dan een afspraak.

OPENINGSTIJDEN van "De Kern":

Deze tijden zijn we zeker aanwezig!

Maandag: Van 9 tot 16 uur en vanaf 19 uur

Dinsdag: Van 9 tot 16 uur en vanaf 19 uur
(koffie inloop van 9:30-11 uur)

Woensdag: Van 9 tot 12 uur en vanaf 19 uur

Donderdag: Van 9 tot 16 uur en vanaf 19 uur
(kernactief van 13:30-16 uur)

Vrijdag: Van 9 tot 12 uur en vanaf 19 uur

Zaterdag: Van 9:30 tot 11 uur
(koffie inloop van 9:30-10:30 uur)

Zondag: Voor, tijdens of na de diensten

Telefoonnummer : 0529 - 451 206
7 dagen 24 uur per dag via de mail: 


Gebouw "Irene" [Kaart]

Adres: Balkerweg 56, 7738 PB Witharen
Koster dhr. Marc Siebelink
telefoon 06 262 140 64
bbg. telefoon 0523-851 496
email: 


Kerkelijk bureau:
Adres: Bouwstraat 17, 7731 CP Ommen
  Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
- Via koster / beheerder / medewerkers: 
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag van 9 - 12 uur.
Via de ingang van de Kern. 

- Via de mail: , 24 uur per dag

Collectebonnen verkoop in 2019.

- in de Kern, (betaling contant), op de volgende Dinsdagen :
8 januari – 5 febr .- 5 maart,- 2 april - 7 mei - 4 juni - 3 sept. - 1 okt. – 5 nov. en 3 dec.; Tijdstip : 19.00 – 20.00 uur.
In de maanden juli en augustus is er geen verkoop in de Kern!
-Of door overmaking van het verschuldigde bedrag op
Rekeningnr. NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref.kerk,
administratie collectebonnen, onder vermelding van
de gewenste bonnen, aantal, en adres ! De prijs per vel is incl. onkosten.
Verkrijgbaar zijn:
Bon A, waarde :
€ 1,00 ; prijs per vel(19 st.) € 20,=
Bon B, waarde :
€ 0,20 ; prijs per vel(24 st.) € 5,=
Bon C, waarde :
€ 0,50 ; prijs per vel(38 st.) € 20,=

N.B. De collectebonnen kunnen voor zowel de collecten in Gereformeerde kerk als in de Hervormde kerk worden gebruikt.

Contactpersoon dhr. J.A.Tempel

email: 


Vervoer naar kerk / verpleeg-/ verzorgingshuizen

Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen en mensen die gebruik willen maken van vervoer naar verpleeg- verzorgingshuizen kunnen contact opnemen met:

Gert Dunnewind
Telefoon 0529-451634
Email:  

terug