Gereformeerde Kerk Gereformeerde Kerk

Kerkgebouw Ommen [Kaart]
Adres: Bouwstaat 17, 7731 CP Ommen,
telefoon 0529-451206
Koster-beheerder: Dhr. Lex Jaspers
De kerkdiensten worden gehouden om 9.30 's morgens. 
Tevens is in de kerk avonddienst om 19.00 uur.

Kerk- en zalencentrum "DE KERN"  [Kaart]
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen,
telefoon 0529-451206
Koster-beheerder: Dhr. Lex Jaspers

Wilt u zeker weten dat de koster/beheerder Lex Jaspers aanwezig is, maak dan via de telefoon (0529 - 451 206) of de mail () een afspraak. Dan kan hij u in alle rust te woord staan.

Als u zeker wilt zijn dat er iemand aanwezig is, maakt u dan een afspraak.

OPENINGSTIJDEN van "De Kern":

Deze tijden zijn we zeker aanwezig!

Maandag: Van 9 tot 16 uur en vanaf 19 uur

Dinsdag: Van 9 tot 16 uur en vanaf 19 uur
(koffie inloop van 9:30-11 uur)

Woensdag: Van 9 tot 12 uur en vanaf 19 uur

Donderdag: Van 9 tot 16 uur en vanaf 19 uur
(kernactief van 13:30-16 uur)

Vrijdag: Van 9 tot 12 uur en vanaf 19 uur

Zaterdag: Van 9:30 tot 11 uur
(koffie inloop van 9:30-10:30 uur)

Zondag: Voor, tijdens of na de diensten

Telefoonnummer : 0529 - 451 206
7 dagen 24 uur per dag via de mail: 

 
Gebouw "Irene" [Kaart]

Adres: Balkerweg 56, 7738 PB Witharen
Koster dhr. Marc Siebelink
telefoon 06 262 140 64
bbg. telefoon 0523-851 496
email: 


Kerkelijk bureau:
Adres: Bouwstraat 17, 7731 CP Ommen
  Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
- Via koster / beheerder / medewerkers: 
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag van 9 - 12 uur.
Via de ingang van de Kern. 

- Via de mail: , 24 uur per dag


Collectebonnen verkoop in 2020

-In De Kern:
(betaling contant, NB geen muntgeld) op de volgende dinsdagen:
7 jan. - 4 febr. - 3 mrt. -  7 april – 12 mei – 2 juni – 1 sept. – 6 okt. – 3 nov. en
8 dec. van 19.00 – 20.00 uur.
In de maanden juli en augustus is er geen verkoop in de Kern!
-Verkoop via de bank:
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening nr.
NL55 RABO 03489 163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen,
onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres!
De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:
Bon A: € 1,00 prijs per vel ( 19 st ) € 20,00
Bon B: € 0,20 prijs per vel ( 24 st ) €   5,00
Bon C: € 0,50 prijs per vel ( 38 st ) € 20,00
De collectebonnen kunnen zowel in de Geref. kerk als in de Herv. kerk gebruikt worden.
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind, tel. 06-22216 395

Vervoer naar kerk

Kerkgangers die geen vervoer naar de kerk kunnen krijgen en toch graag de diensten willen bijwonen
kunnen contact opnemen met:

Gert Dunnewind
Telefoon 06-22216395
Email:  

terug