PaKaN! PaKaN!
Het samengaan van de Hervormde Stuurgroep Jongeren en de Gereformeerde Jeugdcommissie heeft in september 2005 geleid tot de oprichting van de werkgroep jongeren PaKaN! De werkgroep jongeren PaKaN! bestaat uit de jeugdpredikanten en de jeugdambtsdragers van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Ommen.

Contact: pakan@pkn-ommen.nl
lees meer »
 
Werkgroep Kerk en Klimaat Werkgroep Kerk en Klimaat
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk heeft besloten tot de oprichting van een werkgroep kerk en klimaat.
De taak van de werkgroep is in het visiedocument als volgt omschreven.
“We hopen bijbelse, theologische en ethische verdieping ten aanzien van duurzaamheid te bevorderen, de beleving van de natuur te stimuleren en zo praktisch mogelijk bezig te zijn.
Dit laatste geeft handen en voeten aan de klimaatvraagstukken die op ons afkomen en is bedoeld als praktische stimulans voor wie het maar wil om duurzamer te gaan leven.”

De tab van de werkgroep vindt u HIER
 
College van diakenen College van diakenen
  • College van diakenen Hervormde gemeente
  • College van diakenen Gereformeerde kerk
  • Collecterooster 2024 Hervormde gemeente
  • Collecterooster 2024 Gereformeerde kerk
lees meer »
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
  • Kindernevendienst Ommen Hervormde gemeente
  • Kindernevendienst Vinkenbuurt Hervormde gemeente
  • Kindernevendienst Ommen Gereformeerde kerk
  • Kindernevendienst Witharen Gereformeerde kerk
lees meer »
 
College van kerkrentmeesters College van kerkrentmeesters
lees meer »
 
Taakgroep Eredienst Taakgroep Eredienst

Taakgroep Eredienst Gereformeerde Kerk

De taakgroep behartigt alle aspecten van liturgie en eredienst en bereidt de besluitvorming in de Kleine Kerkenraad voor.

Contact: geref-taakgroep-eredienst@pkn-ommen.nl

lees meer »
 
Kinderoppas Kinderoppas

Tijdens de ochttenddiensten in Ommen is er kinderoppas.

Contact: herv-kinderoppas@pkn-ommen.nl
Contact: geref-kinderoppas@pkn-ommen.nl

lees meer »
 
Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen

De werkgroep rondom Pasen (vanaf 2011) werkt in opdracht van beide PKN kerken samen met de Katholieke Parochie en sinds 2014 met de NGK.

Contact: voorzitter-werkgroep-rondom-pasen@pkn-ommen.nl

lees meer »
 
ZWO commissie ZWO commissie

Vanuit ons christen-zijn solidair zijn met onze naaste, dichtbij of veraf door Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Contact: secretaris-zendingscommissie@pkn-ommen.nl

lees meer »
 
Beamerteams Beamerteams

Wij projecteren elke dienst op zondagochtend en ook als er op zondagavond een dienst is.
Contact: herv-beamerteam@pkn-ommen.nl
Contact: geref-beamerteam@pkn-ommen.nl  

V.w.b. Vinkenbuurt:
Contact:            beamervinkenbuurt@pkn-ommen.nl
Of de kosters:   vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 

 

lees meer »
 
Centrale Evangelisatie Werkgroep Centrale Evangelisatie Werkgroep

Marcus 16 vers 15: Jezus zei verder tegen zijn leerlingen: "Ga de hele wereld door en vertel het goede nieuws aan iedereen."

Ook in Ommen willen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk mensen binnen en buiten de kerk graag in contact brengen met het Evangelie, niet alleen in woord maar ook in daad. Hiervoor is de CEW opgericht die bestaat uit leden van beide kerken en werkt onder de verantwoording van beide kerkenraden. Evangelisatie is uiteraard niet alleen een taak van de commissie maar van de gehele gemeente en elke christen…

Contact: centrale-evangelisatie-groep@pkn-ommen.nl

lees meer »