Luisje Luisje
 
Kerkenraad van Hervormde Gemeente Ommen / Vinkenbuurt Kerkenraad van Hervormde Gemeente Ommen / Vinkenbuurt
Een uitgebreid bericht met de volgende onderwerpen:
 • Hervormd Centrum
 • Vrijwilligers
 • Ambtsdrager
 • Maandelijkse viering op zondagavond
 • Beleidsplan PaKaN!
   
Hervormd Centrum
Op 29 februari 2024 is het Hervormd Centrum formeel overgedragen aan Vechtdal Wonen. Een moment met een dubbel gevoel. Immers, aan de ene kant heeft menig lid van onze gemeente op één of andere manier een herinnering aan het Hervormd Centrum, terwijl aan de andere kant de onderhoudskosten van het gebouw de pan uit rezen. Er is hier veel over gesproken. Alles bij elkaar was het, hoe jammer we het ook vinden, niet langer houdbaar om op deze manier door te gaan. We zijn dankbaar dat we Pand25 en Kerkstraat 5 destijds als gebouw hebben kunnen aankopen zodat de kerkelijke activiteiten doorgang kunnen blijven vinden.
 
lees meer »
 
Gezamenlijk bericht kerkenraden 21 maart 24 Gezamenlijk bericht kerkenraden 21 maart 24
Eind vorig jaar is zowel in de Gereformeerde Kerk (GK) als in de Hervormde Gemeente (HG) een gemeenteavond gehouden waarbij ook de vraag aan bod kwam of we als GK en HG weer met elkaar in gesprek zouden moeten gaan om met elkaar van gedachten te wisselen hoe onze gezamenlijke toekomst eruit zou kunnen zien.

Op deze avonden zijn er verschillende geluiden gehoord en deze zijn beoordeeld in de verschillende kerkenraden.
Vervolgens is besloten dat de Kleine Kerkenraad (KK) van de GK en het Dagelijks Bestuur (DB) van de HG met elkaar in gesprek gaan om samen te beraadslagen of er in hun beleving in de verschillende kerken voldoende verlangen is om het gesprek aan te gaan om mogelijk op termijn samen één kerk te vormen.
De uitkomst van dit overleg is dat is besloten om het gesprek met elkaar weer op te starten waarbij er voor gekozen is om ons extern te laten begeleiden.
 
lees meer »
 
Toelichting op de petitie Toelichting op de petitie
Op zondag 24 maart werd in de Hervormde kerk van Ommen en Vinkenbuurt en de Gereformeerde kerk van Ommen en Witharen een petitie ter ondertekening voorgelegd aan de gemeenteleden.
In de week daarvoor, op dinsdag 19 maart, kwam in een vergadering van de Gereformeerde kerkenraad aan de orde of en hoe we als Kerk iets zouden moeten zeggen over het lijden van de bevolking van Gaza en in het bijzonder dat van de kinderen van Gaza.
Speciale aanleiding waren de indrukwekkende beelden en berichten van kinderen die honger hadden. Dit terwijl er kilometerslange kolonnes met hulpgoederen voor een dichte grens staan. Unaniem stemde de kerkenraad er mee in dat we van ons zouden moeten laten horen.

Voordat de petitie aan de gemeente werd voorgelegd kregen de leden van de kerkenraad gelegenheid te reageren op de tekst van de petitie.
Enkele opmerkingen brachten een (kleine) wijziging van de tekst met zich mee. Ook de Hervormde kerkenraad werd in bovenstaande betrokken. Ook hier bracht een enkele opmerking een geringe wijziging van de tekst met zich mee.  Op zondag 24 maart zetten 334 gemeenteleden hun handtekening.
Die handtekening kon weloverwogen zijn omdat de tekst via de PKN app, de website en de beamer al gelezen kon worden en uiteraard lag de tekst ook ter lezing bij de papieren waar een handtekening gezet kon worden.
De Classis Overijssel werd maandag van het Ommer initiatief in kennis gesteld voorzien van de suggestie aan andere gemeentes voor te stellen eenzelfde actie te ondernemen. Classispredikant Klaas van der Kamp verwees echter naar de landelijke Synode.
Eenzelfde schrijven ging daarom diezelfde dag naar de Synode.
 
lees meer »
 
de PETITIE de PETITIE
Hieronder vindt u een petitie die met instemming van zowel de Hervormde als de Gereformeerde kerkenraad is opgesteld en waarin de Israëlische regering gevraagd wordt alles in het werk te stellen om het lijden van de bevolking in Gaza en in het bijzonder dat van de hongerende kinderen  daar te beperken.  Nooit mag honger als wapen worden ingezet. 

De petitie van de kerkenraden van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk van Ommen is afgelopen zondag,  24 maart, door 334 mensen ondertekend. De tekst met de handtekeningen werden maandag 25 maart naar de Israëlische ambassade opgestuurd. Ter informatie en wellicht ter navolging voor andere gemeentes worden de landelijke synode en de classis Overijssel-Flevoland van dit Ommer initiatief op de hoogte gesteld.


Wie niet in de gelegenheid was de petitie zondag te ondertekenen kan de petitie zelf uitprinten, ondertekenen en  zelf opsturen naar de Israëlische ambassade.

Ambassade van Israël
Johan de Wittlaan 5
2517 JR Den Haag


 
lees meer »
 
Nieuwsbrief Werkgroep Kerk en Klimaat Nieuwsbrief Werkgroep Kerk en KlimaatDe laatste  uitgebreide nieuwsbrief is  HIER te lezen
 
Opgave vakantieweek Nieuw Hydepark (Roosevelthuis) Opgave vakantieweek Nieuw Hydepark (Roosevelthuis)
Er is weer een vakantie week in Nieuw Hydepark van 13 t/m 20april 2024!
Nieuw Hydepark is een vakantiehuis dat speciaal geschikt is voor mensen die zorg nodig hebben.

U kunt zich daar voor opgeven als echtpaar en/of alleenstaande.
Wij zijn een groep van +/- 25 vrijwilligers/ters die een vakantieweek organiseren in Nieuw Hydepark te Doorn (voorheen Roosevelthuis)

Wij hopen dat er veel vakantiegangers mee gaan uit Ommen en omstreken mee gaan en als  vrijwilligers/ters zorgen wij graag voor u en hopen dat u een fijne en leuke vakantie week heeft.

Opgave via de diaconie bij:
Jennie Scheppink tel: 06-42756653 of bij:
Jennie Dankelman tel:06-19199689 en
Hennie Veurink tel:06-27274695

 
 
Diaconale ondersteuning Diaconale ondersteuning
Is uw geld wel eens op voordat de maand voorbij is? Hebt u acute geldzorg als  u bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine moet kopen?
Overkomt het u dat u net niet voldoet aan criteria van de voedselbank?

Zomaar wat vragen. Dit overkomt meer mensen dan u vermoedt. Niet in alle gevallen kan de gemeente Ommen u helpen. Er kan veel maar niet alles.
Daarom is er nog steeds diaconale ondersteuning en vraag naar ondersteuning. Elke zondag wordt er in de kerk voor dit doel gecollecteerd. Er zijn verschillende manieren waarop de diaconie u kan voorthelpen. En ook kan de diaconie u eventueel helpen bij het zoeken naar instellingen die u raad kunnen geven om financiële problemen of schulden te voorkomen.
 
lees meer »
 
Werkgroep Kerk en Klimaat Werkgroep Kerk en Klimaat

Over de tweede en derde zondag veertigdagentijd.


de Veeertigdagentijd is een periode van bezinning. Dit kan op veel manieren. Wij hebben gekozen voor inspiratie op basis van de profeet Micha. Micha 6,vers 8 zegt “Maar de Heer heeft jullie al verteld wat hij van jullie verlangt.
Hij heeft al bekendgemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God.” Elke week raken we een onderwerp aan dat met rechtvaardigheid, natuur en milieu heeft te maken In deze tekst treft u de onderwerpen voor de komende twee zondagen aan.
 
lees meer »
 
Kerkapp PKN-Ommen vanaf nu gezamenlijk! Kerkapp PKN-Ommen vanaf nu gezamenlijk!
Vanaf nu is de kerkapp “PKN-Ommen” gezamenlijk in gebruik. Via deze kerkapp blijft u heel makkelijk op de hoogte van het laatste nieuws en wijzigingen bij activiteiten. Ook het wel en wee gaat vanaf nu gezamenlijk gedeeld worden. Alle berichten over gemeenteleden worden alleen met voorafgaande toestemming gedeeld. Ondanks alle technische mogelijkheden respecteren we de wens om privacy van gemeenteleden. Deze spelregel geldt overigens niet alleen bij wel en wee maar bij alle berichten die we als gemeenteleden met elkaar willen delen.

 
lees meer »
 
Over de middag- en avond diensten (GK) Over de middag- en avond diensten (GK)
Zoals bekend hebben we een aantal jaren geleden besloten af te zien van het houden van de wekelijkse avonddienst. Wel is toen gezegd dat we de optie willen open laten voor bijzondere diensten/ontmoetingen.
Dit is de afgelopen jaren ook het geval geweest.

Wat 2024 betreft heeft de kerkenraad besloten om gemiddeld ongeveer één keer per maand een bijzondere avonddienst te houden.
Ik noem het avonddienst maar in de helft van de gevallen gaat het om een (late) middagdienst.
 Ongeveer 6 keer per jaar houden we om 19.00 uur een (bijzondere) avonddienst en daarnaast houden we ongeveer 6 keer per jaar een middagdienst. Die middagdienst is om 16.30 uur in de grote zaal van de Kern en heeft een zeer vrije liturgie, is in principe kort, heeft het karakter van een ontmoetingsdienst (na afloop) en wordt georganiseerd door een (wisselende) groep gemeenteleden.

 
lees meer »
 
Huispaaskaars 2024 kan besteld worden! Huispaaskaars 2024 kan besteld worden!
 
DE DUIF MET REGENBOOG
 
Na de zondvloed belooft God aan de mensheid om nooit meer zo’n vloed te sturen die de wereld zal verwoesten. Met de regenboog bevestigd God deze belofte en het is een teken van zijn eeuwig verbond met/trouw aan de mensheid (Genesis 9). Ook Jezus doet een belofte: na zijn heen gaan zal God, zijn Vader, de heilige Geest zenden “om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid” (Johannes 14). De duif is hier het beeld van de heilige Geest.

Bestellen kan tot uiterlijk 21 februari bij
Lammy Timmerman:
Tel nr. 0529 453143 , mail lammy.tn@gmail.com
Of via de bestellijst in de kerk.

25cm €24,50
30cm €32,00
40cm €40,00
60cm €70,00

Te zijner tijd kan het bedrag overgemaakt worden op rek nr. van geref. kerk
NL 21 RABO 0348904312 ovv Paaskaars 2024

Taak Groep Eredienst.

 
 
Het nieuwe Luisje Het nieuwe Luisje
 
Aswoensdag Aswoensdag


Als basis voor de schikking in de Veertig dagentijd is er gekozen voor een bolvorm.
Deze bol symboliseert de aarde waarop wij leven.
bol is in het begin van de Veertig dagentijd donkerbruin.
We gaan een periode van bezinning in: wie zijn wij, wat doen wij?.
Gedurende deze Veertig dagentijd wordt de bol steeds groener: Het licht dringt door.
De ronde vorm geeft ook de kringloop van het leven weer.
Op deze Aswoensdag liggen er gedroogde buxus takjes op de bol en as.
De verbinding met het verbranden van de as op Aswoensdag.
 
Pannenkoekenactie : uitverkocht ! Pannenkoekenactie : uitverkocht !
 
Pannenkoekactie World Servants Pannenkoekactie World Servants

Op zaterdag 24 februari hopen we met de World Servants jongeren en veel extra vrijwilligers heel veel pannenkoeken te gaan bakken en bezorgen in Ommen en omstreken, waarbij de opbrengst voor World Servants Ommen is.  
Vanaf nu kunnen de pannenkoeken worden besteld door het bestelformulier in te vullen
via geef.ws/pannenkoekactie,
of scan de QR code onderaan dit bericht voor het bestelformulier,
of stuur een mail naar worldservantsommen@gmail.com.

In de week voorafgaand aan de actie (vanaf 19 februari) kunt u ook telefonisch uw bestelling doorgeven door te bellen naar 06-47823882 (van 12.00 – 13.30 uur en van 19.30 – 20.30 uur).

U kunt een keuze maken uit de volgende pannenkoeken:
Naturel: € 1,50 per stuk / 10 voor € 12,50
Kaas: € 1,75 per stuk / 10 voor € 15,-
Appel/rozijn: € 1,75 per stuk / 10 voor € 15,-
Spek: € 2,- per stuk / 10 voor € 17,50
Speciale aanbieding: 4x4 (4 stuks van elk soort): € 22,50

​​​​​​
lees meer »
 
Ateleven bijeenkomst 18 feb Ateleven bijeenkomst 18 feb
 
Potgrondactie Stichting HVC Potgrondactie Stichting HVC
lees meer »
 
Het nieuwe Luisje Het nieuwe Luisje
 
Paasgroetenactie 2024 Paasgroetenactie 2024
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen.
De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 11 februari krijgt u bij binnenkomst een kaart uitgereikt die u kan ondertekenen met een groet en eventueel uw naam. Op de beamer tonen we wat voorbeelden.
Tijdens de dienst is er gelegenheid om de kaart te schrijven.

Bij de uitgang mag u de kaart inleveren. Wij verzamelen ze en doen ze op de post.
Een postzegel meenemen mag natuurlijk altijd.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen erg goed doet.
Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

  Gezamenlijke ZWO commissie

 
 
Verslag lezing Werkgroep Kerk en Klimaat Verslag lezing Werkgroep Kerk en Klimaat
Woensdag 17 januari was het dan eindelijk zover. Matthias Olthaar hield voor zo'n 50 personen zijn tweede lezing over anders leven in deze economie van almaar meer. Met thema's als waarom leven van het genoeg beter is voor de mens, zijn ziel en de mensheid, passages uit de Bijbel waarin heirtoe werd opgeroepen en concrete voorbeelden. De spreker was ziek dus we deden het via aan MS teams verbinding maar de zaal was enthousiast. Er werd nog wel een uur nagepraat.

Tijdens de lezing werd verwezen naar een ongelooflijke podcast waarin Paul Schenderling met Stefan Paas spreekt over de samenhang tussen neoliberalisme, groeiend onbehagen en opkomend populisme.
Hierbij zoals beloofd een link naar de betreffende aflevering.
Klik  HIER
 
lees meer »
 
STORING? Opgelost! STORING? Opgelost!
Helaas  is de Nieuws bladzijde als gevolg van een hardnekkige storing een dag "uit de lucht"geweest.
Gelukkig is 't probleem gevonden , en opgelost.
We zijn dus weer volledig on line !
 
van de Kerkenraad Hervormde Gemeente van de Kerkenraad Hervormde Gemeente
Op het moment dat u dit leest, liggen de Kerstdagen achter ons en hebben we het nieuwe jaar ingeluid. De kerkenraad wenst iedereen veel heil en zegen in het nieuwe jaar.
Terugkijkend waren het bijzondere diensten rondom de Kerstdagen. Er gebeurde van alles en er moest zo links en rechts behoorlijk worden geïmproviseerd.


Een woord van dank aan allen die daar een steentje aan hebben bijgedragen. Fijn dat de muzikanten Tom, Mariëlle en Wilco bereid waren om kerstavond de dienst op te luisteren. Het was prachtig!

Jammer dat vanwege persoonlijke omstandigheden de muzikale ondersteuning op 1e Kerstdag niet door kon gaan, maar heel fijn dat Alexander Zuidema, organist bij de Nederlands Gereformeerde Kerk (Het Baken), op het laatste moment bereid is gevonden om tijdens deze dienst het orgel te bespelen zodat de samenzang doorgang kon vinden zoals we dat gewoon zijn te doen.
 
lees meer »
 
PaKaN! activiteiten 2024 PaKaN! activiteiten 2024
Een  (vernieuwd)  overzicht van de komende activiteiten staat hieronder:

Agenda PaKaN! activiteiten januari 2024
Datum + tijdstip Wat Waar
Elke zondagochtend Kindernevendienst  en kinderoppas Meerdere kerken
7 januari 9.30 Dopelingendienst (terugkomdag dopelingen 2023) Meerdere kerken
7 januari 9.30 -11.00 uur Tienerdienst (12-18 jaar) Pand 25 (Brugstraat 25)
7 januari  9.30 -11.00 uur Bible Basics (basiskennis Bijbel) (groep 7 en groep 8) Kerkstraat 5
8 januari 19.00-20.30 Catechisatie Ommen
(12  t/m 15 jaar)
Hardenbergerweg 59
(Diny Laarman)
9 januari  19.00-20.30 uur Catechisatie Vinkenbuurt/Witharen (12 t/m 15 jaar) Beltweg 2, Witharen
(Lambert van den Berg)
9 januari  19.00 -20.00 uur Wiki club Witharen/Vinkenbuurt (groep 5 t/m groep 8) Gebouw Irene, Witharen
12 januari  19.15-20.15 uur Club Njoy Ommen
 (groep 5 t/m groep 8)
De Kern, Kelder
16 januari  19.00 -20.00 uur Wiki club Witharen/Vinkenbuurt (groep 5 t/m groep 8) Gebouw Irene, Witharen
19 januari  18.30-19.15 uur Kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’
 
De Kern, bovenverdieping
19 januari  19.15-20.15 uur Club Njoy Ommen
 (groep 5 t/m groep 8)
De Kern, Kelder
21 januari 11.00-12.30 uur AtEleven (alle leeftijden)
(kerk maar dan anders)
Pand 25 (Brugstraat 25)
22 januari 19.00-20.30 Catechisatie Ommen (12 t/m 15 jaar) Hardenbergerweg 59
(Diny Laarman)
23 januari  19.00-20.30 uur Catechisatie Vinkenbuurt/Witharen (12 t/m 15 jaar) Beltweg 2, Witharen
(Lambert van den Berg)
23 januari  19.00 -20.00 uur Wiki club Witharen/Vinkenbuurt (groep 5  t/m groep 8) Gebouw Irene, Witharen
23 januari 19.30-21.00 uur Vergadering Jeugdwerk PaKaN! 
Een ieder kan aanschuiven om punten met ons te bespreken.  
De Kern
26 januari  19.15-20.15 uur Club Njoy Ommen
 (groep 5 t/m groep 8)
De Kern, Kelder
28 januari 18.00-21.00 uur I Believe ?! (16+)
(zie bericht hieronder)
Pand 25 (Brugstraat 25)
 
Nieuwe boek recensie werkgroep K & K Nieuwe boek recensie werkgroep K & K
Op de tab van de werkgroep Kerk en Klimaat is een nieuwe recensie geplaatst:
Rentmeesterschap en ondood afval.
Lisa Doeland,  Apocalypsofie. Over recycling, groene groei en andere gevaarlijke fantasieën, Ten Have Utrecht, 2023; ISBN 9789025907877;  paperback; blz. 174;  € 22.

Klik hier om direct naar het artikel te gaan: Recensie


 
 
ZWO MTB Nieuwjaarsrit 2024   ZWO MTB Nieuwjaarsrit 2024  
lees meer »
 
Oliebollenactie Oliebollenactie
Oliebollen en water?
Ja, dat zit zo: wij gaan weer ons best doen de 138 bewoners van het gehandicaptentehuis in Sri Lanka te helpen. Het tehuis beleeft zware tijden want het heeft al maanden niet geregend, de oogst dreigt te mislukken en de waterbron bij het tehuis is opgedroogd. Er wordt nu met man en macht gewerkt om water te halen uit een dichtbij gelegen meer. Geld is nodig voor een waterput, leidingen, een pomp en een grote watertank. Van ZWO kregen we al een mooie bijdrage. En stichting Ayubowan gaf een voorschot. Samen kunnen we het bedrag bij elkaar brengen als u bij ons oliebollen bestelt gebakken door de warme bakker.
Dat kan door deze QR-code te scannen of ons te bellen.


Oliebollen van ons = water voor hen!
NB Elke cent die onze actie opbrengt komt, na aftrek van de onkosten, bij het goede doel terecht, daarvoor zorgt stichting Ayubowan. Er is geen strijkstok. Graag tot gauw!
Janny en Symen Wiersma 0529 452426 / Henk en Tity Dijkstra 0529 451006
 
 
Kerkapp PKN Ommen Kerkapp PKN Ommen

Inmiddels is de PKN Ommen kerkapp een paar maanden online. Wat hebben we al een mooi aantal kerkleden in de kerkapp mogen verwelkomen.

De optie ‘geven’ is nu ook operationeel in de kerkapp. Dat betekent dat we de Givt app gaan verlaten. Als je de kerkapp hebt geïnstalleerd en je bent aangemeld dan zie je onderin de app de functie ‘geven’ staan. Als je daarop klikt kom je in het scherm van de collecte. Je kan een bedrag in de app zetten waar je eenmalig €0,24 eurocent over betaald. Vervolgens kan je tijdens de collectes een bedrag geven, welke is aan te passen met de – of de +. Klik vervolgens op de oranje balk ‘geef’ en je ziet dat het bedrag van je saldo is afgehaald. Wil je zien wat je de afgelopen week (of weken) hebt gegeven klik dan rechtsboven bij ‘geven’ op het klokje. Daar tref je dan je eigen overzicht. Het is mogelijk om van zondag tot zaterdag te geven voor de collecte van de zondag.

lees meer »
 
Middag samenzijn op 2e Kerstdag in de Kern Middag samenzijn op 2e Kerstdag in de Kern
Samen een kopje koffie of thee drinken op 2e kerstdag, dinsdag 26 december ?

Vanaf 15.00 u welkom in de Kern!

Wilt u ook een kopje soep mee-eten?
Laat dat dan even weten! 😉

Tel. 0529-451206 of
Mail: dekern@pkn-ommen.nl
of op de intekenlijst.  

 
 
Kerstnachtdienst ( Ommen Samen Kerk) Kerstnachtdienst ( Ommen Samen Kerk)

 
Op zondagavond 24 december om 23.00 uur wordt in de Hervormde Kerk (Kerkplein) een kerstnachtdienst gehouden.
Vanaf 22.30 uur is er al muziek.
Thema is ‘Kerst keert alles om’. Spreker is ds. Henry Dorgelo en muziek is er van Wilco Dijk (piano), Mariëlle van der Veen (dwarsfluit) en Tom Visser (trompet).
Naast traditionele liederen worden er ook nieuwe kerstliederen gezongen en zijn er verrassende onderdelen.
Na afloop om middernacht is er muziek van Soli Deo Gloria op het kerkplein en is er voor iedereen chocolademelk.
Iedereen is van harte welkom!
 
Hervormd Centrum Verkocht Hervormd Centrum Verkocht
Het Hervormd Centrum is officieel verkocht. De koper van het Hervormd Centrum is Vechtdal Wonen.

Op 21 november 2023 heeft B&W positief beslist op het ingediende principe verzoek van Vechtdal Wonen, betreffende de koop van het Hervormd Centrum.
De officiële bevestiging hiervan viel 28 november 2023 bij Vechtdal Wonen op de mat.
De Hervormde Gemeente heeft een lang verkoop traject in deze zaak moeten afleggen.
lees meer »
 
Definitieve sluiting Hervormd Centrum  Definitieve sluiting Hervormd Centrum 
Ondanks dat het nog niet tot de verkoop van het Hervormd Centrum is gekomen, heeft het College van Kerkrentmeesters, met pijn in het hart, besloten per 22 december 2023 het Hervormd Centrum definitief te sluiten voor alle activiteiten. 

De meest relevante redenen hiervoor zijn: 

De hoge onderhoudskosten (staat van het pand is zeer slecht) 
Het pand voldoet niet meer aan alle geldende veiligheidseisen 
De bezettingsgraad is nagenoeg nihil 
 
Kortom: de met het vorenstaande gepaard gaande enorme kosten, overstijgen (al geruime tijd) de baten. 

Vanaf 2024 zullen alle/zoveel mogelijk activiteiten verplaatst worden naar Pand25 of naar de aanbouw van de kerk. Tevens kunnen er vanaf 2024 bijeenkomsten met betrekking tot begrafenissen plaatsvinden in Pand25. Het maximale aantal personen hiervoor bedraagt 45, dit in verband met de geldende veiligheidsvoorschriften. 

Nadere informatie over de overgang en verdere invulling van allerlei praktische zaken, volgen op een later tijdstip. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals het doen van reserveringen, afspraken maken met betrekking tot gebruik e.d. 

Heeft u vragen hierover, dan kunt u zich wenden tot één van de leden van het College van Kerkrentmeesters.  

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK 
Hervormde Gemeente Ommen 
 
Vacature Predikant(e) Gereformeerde Kerk Ommen – Witharen Vacature Predikant(e) Gereformeerde Kerk Ommen – Witharen
          
 

De Gereformeerde Kerk Ommen – Witharen zoekt:

Predikant(e)
40 uur
We zijn een actieve gemeente die van betekenis wil blijven voor jong en oud en waarin we omzien naar elkaar. We zijn op zoek naar een betrokken predikant die hieraan een bijdrage wil leveren.

Wie ben jij?
Je bent een predikant(e) die:
 • vanuit het eigen geloof in God, de opstanding van Jezus en de doorwerking van de Heilige Geest anderen weet te inspireren;
 • zorgt voor gevarieerde, prikkelende diensten met een boodschap voor elke dag; 
 • zichtbaar is binnen én buiten de kerk, die verbinding weet te leggen tussen kerk en maatschappij en handen en voeten weet te geven aan relevante (maatschappelijke) thema’s zoals kerk & klimaat;
 • weet de verschillende generaties te bereiken en in het bijzonder de midden-generatie;
 • zorgt voor goede communicatie, weet om te gaan met social media en betrokken, benaderbaar en toegankelijk is voor verschillende leeftijdsgroepen.

Meer informatie over ons
We hebben ruim 2300 leden (850 doopleden / 1450 belijdend leden). Onze kerk heeft een locatie in Ommen en Witharen, een dorp ongeveer 5 km ten noorden van de kern Ommen.  We willen een open, gastvrije kerk zijn. Een gemeente, waar iedereen zich thuis voelt en niemand zich buitengesloten voelt. Voor de komende jaren ligt hierbij de focus op de volgende drie pijlers: 1) aandacht voor de midden-generatie; 2) het uitstralen van maatschappelijke betrokkenheid in woord en daad; 3) aansprekende erediensten. 

Solliciteren en meer
Herken je je in bovenstaand profiel en wil je een bijdrage leveren aan onze doelstelling, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Op de website van onze kerk www.pkn-ommen.nl vind je aanvullende informatie over onze kerk en gemeente.

Je motivatiebrief en cv kun je richten aan geref-bc@pkn-ommen.nl. Ook voor overige vragen en opmerkingen kun je dit e-mailadres gebruiken.  We zien uit naar je bericht!
 
Een (terug) blik op de LaZaMa wandelingen Een (terug) blik op de LaZaMa wandelingen
"LaZaMa" ? Een begrip  binnen Ommen , en misschien ook wel daarbuiten.
Een enthousiaste groep  wandelaars, die elkaar in elk geval elke Laatste Zaterdag van de Maand ontmoeten.
 Verzamelen op de Voormars, en daarna een stevige wandeling en een goed gesprek.

Hoe dat er zo'n beetje uitziet??
 kijk hier maar 'ns.
lees meer »
 
BAKSTEEN VERKOOP ACTIE SOVO BAKSTEEN VERKOOP ACTIE SOVO

Steun de bouw van een bejaardentehuis in Velyki Luchky, Oekraïne.


Wij, Stichting Ommen voor Oekraïne, willen samen met een aantal andere stichtingen met Dianne en Petro de schouders zetten onder de realisatie van een bejaardenhuis in Velyki Luchky.
Door de oorlog in Oekraïne zijn heel veel ouderen in de knel geraakt en kunnen geen passende hulp krijgen. Aangezien veel inwoners Oekraïne zijn ontvlucht en de mannen verplicht vechten tegen Rusland raken ouderen tussen wal en schip en eindigen zonder de benodigde ondersteuning om aan noodzakelijke basisbehoeften als eten, drinken en medicijnen te komen.
 
lees meer »
 
Kerstattenties planning (GK) Kerstattenties planning (GK)
Beste lezers,

We gaan de kerstattenties weer voorbereiden. Willen jullie inventariseren hoeveel extra attenties er in jullie sectie nodig zijn?
Het gaat om gemeenteleden, waarvan jullie denken dat het goed is, dat ze een attentie ontvangen, om een steuntje in de rug te geven.
Het betreft dus niet de 80+, en de weduwen/weduwnaars. Deze adressen worden opgevraagd bij de ledenadministratie, en zijn ons bekend.

Graag een reactie voor 24 november bij;
Carolien Schuurhuis  0529-453330 of
Allina Kremer     allina@krewil.nl

 

Hartelijke groet van de Diaconie
 
Collectanten gezocht voor Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie Collectanten gezocht voor Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie
Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie
Help Oekraïense kinderen de winter door!


Kerk in Actie houdt in de week van 20-25 november a.s. zijn jaarlijkse collecte. Het doel is dit jaar hulp aan Oekraïense kinderen. Er staat hen weer een zware winter te wachten, met kou, gebrek aan voedsel, kleding en warmte.
Het projectteam van Kerk in Actie brengt voedselpakketten en kleding naar Oekraïne en richt opvangplekken in waar kinderen kunnen spelen en warm worden. Door middel van deze deurcollectes wordt hopelijk een flink bedrag opgehaald (in vorige jaren ruim een half miljoen).

In Ommen hebben we vorig jaar met 17 collectanten ruim duizend euro opgehaald (digitale giften niet meegerekend). Als we zo’n bedrag dit jaar ook weer willen halen, hebben we nog ongeveer 8 collectanten extra nodig.

Wilt u of wil jij hier aan meedoen? Per persoon mikken we op een aantal adressen dat in twee avonden is te lopen, een uur voor het avondeten en een uur daarna. Maar als je minder of meer kunt doen is dat natuurlijk ook goed.

Reacties graag naar Frans Dijkstra (collectecoördinator Ommen), Reigerstraat 45
Telefoon 0529 452220 / 06 534 17002
E-mail f.y.dijkstra@gmail.com


 
 
Winterwerk in seizoen 2023- 2024 Winterwerk in seizoen 2023- 2024
Hieronder vindt u een overzicht van wat ik ( Kest Jelsma)  in het komende seizoen wil aanbieden in het kader van Vorming en Toerusting.
Als u belangstelling heeft laat het me dan vóór 1 oktober weten  (mail: dsjelsma@pkn-ommen.nl) zodat ik weet of er wel of geen behoefte is aan de verschillende activiteiten (met uitzondering van de reis naar Taizé en de lezingen van Frits de Lange en Stevo Akkerman).


 De activiteiten worden hierna opgesomd,  verderop worden ze uitgebreid  toegelicht.
 
Samen een levensboek maken
 
Voorbereiding van de kerkdienst van 22 oktober
 
Muzikale lezing door Frits de Lange, emeritus PKN hoogleraar ethiek, over zijn laatste boek ‘Overweldigend’ op zondag 19 november om 19.00 uur in de kerk aan de Bouwstraat.
 
Naast deze lezing is er ook de optie om het gelezen boek samen te bespreken. Wat roept het boek op? Kun je je vinden in wat de auteur schrijft? Welke vragen zou je op 19 november willen stellen na afloop van de muzikale lezing?
 
Bespreking van het boek (met name wat het jou (niet) heeft gebracht) op de donderdag vóór de lezing op 16 november in de Kern om 20.00 uur. Voor deze avond moet je je dus van tevoren (voor 1 oktober)  wél opgeven.
 
Groepsreis naar Taizé
 
Kloosterreis 2024
 
Pubquiz
 
Lezing door Trouw columnist Stevo Akkerman op donderdag 7 maart om 20.00 uur in de Kern.
 
Daarnaast zijn er 4 avonden van voorbereiding mogelijk op deze lezing.Uitgebreide informatie per onderwerp treft u hierna aan.
 
lees meer »
 
Terugkijken met trots , bericht voorzitter Gereformeerde Kerk Terugkijken met trots , bericht voorzitter Gereformeerde Kerk
Terugkijken met trots, om vol energie door te gaan.
Een uitgebreid artikel van de voorzitter van de Gereformeerde Kerk, waarin hij de volgende onderwerpen met u doorneemt:

-Doen, Ontmoeten, Ervaren en Leren
-Kerk-App
-Maatschappelijk betrokken
-Schuldhulpmaatje
-Kerk & Klimaat
-Erediensten
-Koersplan & nieuw kerkseizoen


Als Gereformeerde Kerk willen we ook in Ommen een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. Daarin mogen we elkaar steeds ontmoeten rond het evangelie van Jezus Christus. We willen een open, gastvrije kerk zijn.
Een plek voor bezinning, maar juist ook waarin we ontmoeten en naar elkaar omzien en er in hoogte- en dieptepunten voor elkaar zijn. Een kerk waarin we liefde van God uitdelen, geloven in woord & daad en dat geloof laten zien in de samenleving.
Daarom hebben we als Gereformeerde Kerk drie speerpunten: Gemeenteopbouw met focus op de midden-generatie, maatschappelijk betrokken en erediensten.

We staan nu aan het begin van een nieuw seizoen in de kerk. Het was voor mij ook aanleiding om nog even terug te kijken op het vorige seizoen en in ons Koersplan een tussentijdse balans op te maken.
Op het moment dat ik dat deed, werd ik ook blij om te zien hoe actief we als kerk zijn. Natuurlijk was het jammer voor ons als gemeente dat afgelopen seizoen zowel een predikant als de jongerenwerker een nieuwe uitdaging vonden, maar met de beroepingscommissie en met de mensen binnen PaKaN! zijn we hard bezig om die vacatures in te vullen.
 
lees meer »
 
Kinder oppassers gezocht Kinder oppassers gezocht
Voor de diensten  (GK) van 9.30 uur zijn wij op zoek naar extra oppassers voor de kinderoppasdienst.
Vind je/ vindt u het leuk om 1 á 2 keer in de 3 maanden een uurtje op te passen op baby's en kinderen tot 4 jaar,
dan horen we dat graag.
Vanaf de middelbare school kun je ons al komen helpen maar misschien zijn er ook wel ouders of bijv. opa's en oma's die het leuk vinden om af en toe op te passen.
Wil je oppassen of meer informatie, mail dan naar:
geref-kinderoppas@pkn-ommen.nl of bel naar 06-21488381

Met vriendelijke groet,
Karin Doldersum
 
Luisje 10 Luisje 10
02-10-2023

 
Bericht van de Ouderencommissie. (HG) Bericht van de Ouderencommissie. (HG)
De middagen voor ouderen gaan weer beginnen.
Dit najaar voor het eerst op 19 oktober 2023. Voor de pauze kunnen we kijken naar een film die op 12 maart 2020 in het Hervormd Centrum is opgenomen.
Op die dag vierden we dat de Diaconie van de Hervormde Gemeente het werk voor onze ouderen 60 jaar geleden is begonnen. Hoe mooi is het dat we er ook dit winterseizoen mee door mogen gaan.
De film toont mooie beelden van die bijeenkomst. Na de pauze hoopt dhr. Gerrit Steen een lezing te houden over oude ambachten, gebruiken en gezegden.
De bijeenkomst is in het Hervormd Centrum en begint om 14.30 uur. We hopen veel belangstellenden te mogen begroeten en rekenen op een gezellig samenzijn. U weet dat u van harte welkom bent.                        

De Ouderencommissie.
 
 
De Kern is weer open De Kern is weer open
Nu de vakantie periode bijna voorbij is, en alles weer begint,
betekent dat ook De Kern weer meer open is , en met plezier.

Elke dinsdag en zaterdag morgen koffie inloop, welkom.
Kernactief begint weer, 7 september om 14.00 uur,om elkaar te ontmoeten , welkom.

Openingstijden dit seizoen De Kern:

Maandag            09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag              09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
                            Koffie inloop 09.30-11.00 uur
Woensdag         09.00-12.00 en vanaf 19.00 uur
Donderdag        09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
                            Kernactief 14.00-16.00 uur
Zaterdag            09.30-11.00 uur
Zondag               voor tijdens en na de diensten.
 
Diaconale en pastorale zorg 2.0 (GK) Diaconale en pastorale zorg 2.0 (GK)
Steeds minder ambtsdragers.

Minder handen en toch meer diaconale en pastorale zorg.

Graag niet vergaderen maar wel wat doen!

Wel nu, de kerkenraad GK heeft ingestemd met een plan om het voor gemeenteleden aantrekkelijker te maken om een (kerkelijke) TAAK uit te voeren waarmee de betrokkenheid van de gemeenteleden wordt vergroot. Al langere tijd ziet de kerkenraad dat het steeds lastiger wordt om mensen (gemeenteleden) te enthousiasmeren om wat te doen in onze geloofsgemeenschap. Het komt vaak op dezelfde mensen neer.
 
lees meer »
 
September rit PKN Motorclub September rit PKN Motorclub

Na die prachtige weekeind rit door de Eiffel gaan we ons alweer klaar maken voor de najaarstocht op zaterdag 16 september.
We gaan dit keer naar de bronnen van de Vecht. Ga je mee : 

Aanmelding graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 10 september pknmotorommen@gmail.com

Geef daarbij aan met hoeveel personen je wilt deelnemen, of je in 't bezit bent van motornavigatie en of je wilt deelnemen aan het afsluitend diner !

Hieronder een link met een leuk artikel wat over de bronnen van de Vecht is gepubliceerd op de website van Oudommen
 
https://weblog.oudommen.nl/2023/07/17/naar-de-bronnen-van-de-vecht/

Met vriendelijke motorgroet,
Bert Schuttert, namens de PKN motorclub commissie.
 
 
De nieuwe Luisje De nieuwe Luisje
 
Statiegeld-actie World Servants Statiegeld-actie World Servants
Van 10 t/m 29 juli komen de jongeren van World Servants binnen de bebouwde kom langs de huizen van gemeenteleden om lege flessen en blikjes op te halen.
lees meer »
 
5. Gastenboek 5. Gastenboek
Schrijf hier uw reactie.
 
Tuin van Hoop tekening zelf inkleuren? Tuin van Hoop tekening zelf inkleuren?
Een mooie tekening van de Tuin van Hoop, die de kinderen zelf kunnen  inkleuren, staat in Kerkvensters, maar  is te downloaden via deze link:
TuinvanHoop tekening

De tekening is gemaakt door  Alied Makkinga.
Kinderen groot en klein: Veel succes  en plezier!

 
 
Achterliggende informatie Achterliggende informatie
Hier treft U , naast de vacature, enkele informatieve artikelen aan over de Gereformeerde Kerk Ommen - Witharen, en de gemeente Ommen.
 
Over de Jeugd- en gezinswerker Over de Jeugd- en gezinswerker
In februari 2023 hebben we afscheid genomen van onze jongerenwerker Thomas Abbes.
De afgelopen maanden hebben we drie keer een vacaturetekst voor een nieuwe jeugd- en gezinswerker uitgezet (februari, maart en april/mei). De eerste twee keer zijn geen sollicitatiebrieven binnengekomen. De derde keer zijn twee brieven binnengekomen die we hebben beoordeeld.

We hebben op 25 mei met één iemand een gesprek gevoerd. Een zeer goed gesprek waarbij we unaniem als sollicitatiecommissie hebben besloten om hem bij de kerkenraden voor te dragen als nieuwe jeugd- en gezinswerker. Op 5 juni hebben beide kerkenraden hiermee ingestemd. Dit hebben we ook aan hem medegedeeld.
 
lees meer »
 
Activiteiten Jeugddiaconaat Activiteiten Jeugddiaconaat
De afgelopen tijd heeft het Jeugddiaconaat niet stil gezeten!  
We hebben in week 51 meegelopen met de collecteweek van Kerk in Actie voor kindervluchtelingen in Griekenland. Ook dichtbij in onze eigen gemeente biedt Ommen opvang en onderdak aan aan vluchtelingen. We hebben een kledingactie voor de 40 volwassen mannen gehouden die in het gemeentehuis van Ommen verblijven. Een mooie actie die waardevol en dankbaar werd ontvangen! 
 
lees meer »
 
Vacature jeugd- en gezinswerker PKN-Ommen Vacature jeugd- en gezinswerker PKN-Ommen
De Hervormde Gemeente Ommen-Vinkenbuurt en Gereformeerde Kerk Ommen-Witharen zoeken een enthousiaste
jeugd- en gezinswerker (16 uur per week)

Wie zijn wij?
De Hervormde Gemeente Ommen-Vinkenbuurt en Gereformeerde Kerk Ommen-Witharen zijn twee zelfstandige protestantse gemeenten met een diversiteit in geloofsbeleving.
Beide kerken werken op diverse terreinen intensief samen waaronder het kind- en jeugdwerk.
Al het kind- en jeugdwerk binnen PKN-Ommen valt onder de organisatie van PaKaN! PaKaN! bestaat uit 2 predikanten, jeugdambtsdragers en vrijwilligers.
Daarnaast zijn er meer dan 100 mensen met veel passie actief binnen diverse commissies en activiteiten in het kind- en jeugdwerk.

De afgelopen vijf en half jaar was er binnen PaKaN! een jongerenwerker actief.
De huidige jongerenwerker is echter per 1 februari 2023 gestopt vanwege een andere betrekking in een andere gemeente.
De Hervormde Gemeente Ommen-Vinkenbuurt en Gereformeerde Kerk Ommen-Witharen zoeken daarom een nieuwe enthousiaste jeugd- en gezinswerker die ondersteuning kan leveren aan en kan meewerken in ons jeugdwerk. Als jeugd- en gezinswerker zal je specifiek worden ingezet op de doelgroepen 10-18 jaar en gezinnen (ouders).

Het is de visie van PaKaN! dat jongeren God, elkaar én zichzelf leren kennen. En vanuit die relaties geloof leven, beleven en uitdragen. Wil jij helpen deze visie handen en voeten te geven?
 
lees meer »
 
@Eleven dienst @Eleven dienst

Zondag 21 mei staat er weer een @Eleven bijeenkomst gepland in het Hervormd Centrum. We beginnen om 11.00 uur met de dienst. Om 12.00 uur sluiten we af met een gezamenlijke lunch. Iedereen mag daarvoor iets meenemen om te delen met de rest.

Het thema van de dienst is dit keer: Wie ben ik?

De dienst wordt gevuld met liederen, gebed, een spel, uitleg over het thema en we gaan met elkaar in gesprek over het thema. Spreekt je dit aan, kom dan een keer kijken! De dienst is voor iedereen die het leuk vindt om mee te doen in een interactieve dienst.

 
Leuke verrassing voor de kookgroep "Samen eten". Leuke verrassing voor de kookgroep "Samen eten".

Het CVK heeft beide kookgroepen verrast met een schort en doosje chocolade als dank voor hun geweldige inzet!

Commissie van Kerkrentmeesters 
 
bloemstuk Pinksteren 2023 bloemstuk Pinksteren 2023


De liturgische kleur is rood, de kleur van vuur en kracht.
Geen bloem lijkt zoveel op vuur als de Gloriosa die we hoog in het bloemstuk zien.
Zij verbeelden het  Pinstervuur
Ook zien we rode rozen, zij staan voor de liefde die ons verbind.
Tussen de rozen wuivend gras in de Pinksterwind.
Voor ons een uitnodiging om in beweging te komen.

 
 
Terugblik Stille Week 2023 Terugblik Stille Week 2023
Als werkgroep Rondom Pasen kijken wij terug op een mooie Stille Week. 
Een prachtige opkomst en een verscheidenheid aan diensten waarbij de Markus lezing van het Paasevangelie centraal stond. 
Op de Goede Vrijdag een prachtige uitvoering van Soli Deo Gloria in samenwerking met 4 zangers en een verteller. 
Via deze weg willen we iedereen bedankt voor de opkomst en de hulp die geboden werd van buiten de werkgroep. 
Bij de diensten werd gecollecteerd voor 'Samen Eten' en deze collectes hebben in totaal €1301,95. Een prachtig bedrag waarvoor een speciale gelegenheid wordt gezocht om dit geld goed te besteden bij het 'Samen Eten'.
Dank allen voor uw gulle gift!
 
schuldhulpmaatje schuldhulpmaatje
Evenals in de rest van Nederland hebben ook in Ommen een groeiend aantal mensen te maken met schuldenproblematiek.
In 2022 hebben een aantal vertegenwoordigers van kerken in de gemeente Ommen het initiatief genomen om te kijken of het mogelijk is om hier Schuldhulpmaatje op te zetten.
Begin dit jaar is de Stichting Maatjes voor Ommen opgericht en een bestuur gevormd. Op dit moment zitten we nog volop in de voorbereiding, maar we verwachten medio mei te kunnen starten.
 
lees meer »
 
15 juni 2023 - High tea in Pand 25 in het kader van het jaarthema “Aan tafel”. 15 juni 2023 - High tea in Pand 25 in het kader van het jaarthema “Aan tafel”.

Het jaarthema van de kerk is “Aan tafel”. Vanuit dat thema organiseert het pastoraal team Zuid-Oost een high tea. Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en allerlei soorten thee. Daarbij genieten we samen van allerlei hartige en zoete hapjes. Dit willen we doen op donderdagmiddag 15 juni 2023, beginnend om 15.00 uur.

lees meer »
 
Vacature jeugd- en gezinswerker PKN-Ommen Vacature jeugd- en gezinswerker PKN-Ommen
Vacature jeugd- en gezinswerker PKN-Ommen

De Hervormde Gemeente Ommen-Vinkenbuurt en Gereformeerde Kerk Ommen-Witharen zoeken een enthousiaste
jeugd- en gezinswerker (16 uur per week)

Wie zijn wij?
De Hervormde Gemeente Ommen-Vinkenbuurt en Gereformeerde Kerk Ommen-Witharen zijn twee zelfstandige protestantse gemeenten met een diversiteit in geloofsbeleving.
Beide kerken werken op diverse terreinen intensief samen waaronder het kind- en jeugdwerk.
Al het kind- en jeugdwerk binnen PKN-Ommen valt onder de organisatie van PaKaN! PaKaN! bestaat uit 2 predikanten, jeugdambtsdragers en vrijwilligers.
Daarnaast zijn er meer dan 100 mensen met veel passie actief binnen diverse commissies en activiteiten in het kind- en jeugdwerk.
lees meer »
 
Het groene poetsboekje Het groene poetsboekje

Gebruik ik nu eigenlijk wel het goede duurzame schoonmaakmiddel?
Iedereen stelt zich die vraag wel eens. Of vraagt zich af wat een ecologisch verantwoord alternatief voor Mr Muscle is.
En welk duurzaam middel kan ik nu eigenlijk gebruiken bij deze vlek?  Meestal weten we niet precies wat te gebruiken en we vinden het ook niet zo snel op internet.
Voor al deze vragen is een oplossing gevonden 😊 Het Groene poets boekje wat op alles (bij wijze van spreken) een antwoord heeft. Veel oudere mensen zullen iets herkennen van vroeger. Helaas is het antwoord met poetsen vaak dat vroeger inderdaad beter was. Hieronder de link waarmee je meer informatie over dit boekje kunt krijgen.
https://www.hebban.nl/boek/het-groene-poetsboekje-diet-groothuis
 
 
reisverslag bezoek SOVO aan Oekraïne reisverslag bezoek SOVO aan Oekraïne
Omdat het al weer veel te lang geleden was dat wij naar Oekraïne zijn geweest (juni 2018) en er steeds meer behoefte binnen het bestuur was om daar weer heen te gaan, hebben wij de knoop doorgehakt en zijn met 4 personen op dinsdag 7 maart vertrokken naar Oekraïne. De reis en ook het passeren van de grens met Oekraïne verliep voorspoedig en woensdag in de loop van de middag waren wij op ons overnachtingsadres bij Elisabeth en Istvan in Astie, een paar kilometer Oekraïne in.

 
lees meer »
 
PaKaN Paaswake PaKaN Paaswake
 
Nieuwe kunst in de Kern Nieuwe kunst in de Kern


Op diverse plaatsen in de Kern hangen werken van Remmelt Wassens.
Onlangs is een nieuw werkstuk opgehangen, dat zeker aandacht verdient.
De gedachte erachter is, volgens Remmelt, de volgende:

Samen een!
Veelkeleurigheid in de gemeente, met het kruis in het midden.
Verbonden door het anker van hoop.
Je mag zijn zoals je bent.
 
Uitvoering MARKUS PASSION Uitvoering MARKUS PASSION
         

Een uitvoering van de Markus Passion in de kerk aan de Bouwstraat op vrijdag 7 april, aanvang 19.30 uur.
Toegang gratis.


Een hele bijzondere invulling is er dit jaar van de dienst op Goede Vrijdag in de kerk aan de Bouwstraat in Ommen.
Op die avond voert het fanfare ensemble van Soli Deo Gloria onder leiding van Marten van der Wal de Markus Passion, gecomponeerd door Jacob de Haan, uit.

De meeste passies zijn geschreven voor koor, solisten en orkest, maar deze versie van de Markus Passion is gecomponeerd voor blaasorkest, evangelist, mezzosopranen en baritons.

 
lees meer »
 

Witte Donderdag 6 april ’23
 
De uitleg van de symbolische schikking:
 
De schikking is een krans van kronkeltakken. De kronkelige takken symboliseren het leven met zijn onverwachte wendingen.
 

De takken zijn in een krans gevlochten als teken van verbondenheid tussen licht en donker, liefde en haat.
 
Boven in de krans zien we Judaspenning. Deze verwijst naar de rol van Judas op deze dag.
 
Zonder licht geen donker
Zonder liefde geen verraad
30 zilverlingen
Zonde
 
 
SOVO berichten uit Oekraïne SOVO berichten uit Oekraïne
Op dit moment, vrijdag 10 maart, is een delegatie van SOVO in de Oekraine. Zij stuurden deze berichten en foto's :Begeleidende tekst : "Vandaag hadden we mensen uit Nederland, 4 mensen uit Ommen van de stichting SOVO op bezoek. Zo fijn om al vele jaren samen te werken met deze enthousiaste mensen! We zijn ook zeker bemoedigd door hun bezoek".
lees meer »
 
Regionale Pastorale Inspiratie en Ontmoetingsavond Regionale Pastorale Inspiratie en Ontmoetingsavond
(voorheen ambtsdragersconferentie)
                                        
Bijeenkomst in het Vechtgenotenhuis 
Adres:   Beerzerweg 5 D
             7731 PA Ommen

Datum: 23 maart 2023
Omdat er maar 30 mensen een plek kunnen krijgen hebben wij een reservedatum op 30 maart gepland.
Bij opgave graag vermelden wanneer u komt.

                                                                                          
Thema: Hoe kunnen wij elkaar helpen?
Vanaf 19.30 uur ontvangst
19.45 uur opening

De missie van het Vechtgenotenhuis is om met dit huis een plek te bieden waar mensen hun verhaal kunnen vertellen, met lotgenoten kunnen praten over kanker maar ook waar diegenen die dicht naast je staan een kop koffie kunnen komen drinken.
lees meer »
 
Uitnodiging samen eten Witharen – Vinkenbuurt Uitnodiging samen eten Witharen – Vinkenbuurt
Donderdag 16 maart in Witharen  is geweest, maar
dinsdag 28 maart in Vinkenbuurt.

Jaarthema aan tafel : Uitnodiging Witharen-Vinkenbuurt

Aan tafel kun je lekker bijkletsen, samen eten of samen een spelletje doen.
En daarvoor willen we alle betrokken bij Kerk Witharen en Kerk Vinkenbuurt uitnodigen.
Eerst samen eten, daarna samen een spelletje ganzenbord spelen (aan het thema aangepast) en vervolgens nog even gezellig napraten. Ruimte voor ontmoeting.
Er worden twee avonden georganiseerd, de eerste is op donderdag 16 maart in gebouw Irene in Witharen en de tweede is op dinsdag 28 maart in het Buurthuis in Vinkenbuurt. Twee dezelfde avonden op verschillende dagen. U mag zelf kiezen waar en wanneer u komt.


 
lees meer »
 
Pand 25 als Rustpunt & Ontmoetingsplek in centrum van Ommen Pand 25 als Rustpunt & Ontmoetingsplek in centrum van Ommen
Pand 25 is weer open nadat er een nieuwe pui ingezet is.

Een rustpunt, plek van ontmoeting, voor een goed gesprek, een luisterend oor met daarnaast een mini-bieb en christelijke artikelen, zoals kaarten en leuke cadeautjes. Ook is er een lectuurtafel aanwezig.

Pand 25 aan de Brugstraat 25 in Ommen is open op dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.

De ontmoetingsplek in Pand 25 wordt georganiseerd door een interkerkelijk samenwerkingsverband. Iedereen is van harte uitgenodigd om eens langs te komen en een kijkje te nemen in Pand 25!
 
 
Boekenkast van de Werkgroep Kerk en Klimaat Boekenkast van de Werkgroep Kerk en Klimaat
Een leven zonder boeken is onleefbaar zei Erasmus al.
In de nis naast de ingang van de  (gereformeerde)  kerk is een boekenkast gebouwd.
Deze heeft meerdere doelen.
Op de onderste planken staan boeken over het geloof die leden hebben gegeven met de bedoeling ze door te geven aan iemand anders.
Over het algemeen wat oudere werken waar we sommigen wellicht toch een plezier mee kunnen doen. Als iemand er iets voor wil geven, een gift voor de diaconie wordt op prijs gesteld.
Op de middelste planken komen tijdschriften te liggen over de bijbel en het geloof die iedereen kan inkijken (als er een exemplaar ligt) of meenemen (als er een stapel ligt) iedereen kan ook bij de beheerder tijdschriften afgeven om daar neer te gaan leggen.
 
lees meer »
 
BIBLE BASICS BIBLE BASICS
Zit jij in groep 7 of 8 van de basisschool? Dan is er iets nieuws voor jou!
Bible Basics, de voorloper van de 10erDienst!

Eén keer per maand willen we de kinderen van groep 7 & 8 van beide kerken uitnodigen voor een programma op de zondagochtend tijdens kerktijd. We beginnen ’s ochtends met een ontbijt in het Hervormd Centrum om 9.30 uur. Na het ontbijt gaan we aan de slag met een programma van ‘Bible Basics’. 

De eerste Bible Basics zal plaatsvinden op 5 februari om 9.30 uur in Gebouw Irene tijdens de Noaberdienst! We starten met ontbijt, neem je zelf iets lekkers mee voor op de broodjes?
 
lees meer »
 
Luisje Luisje
We kennen allemaal Loesje. Het geeft een glimlach en een lichtelijk pijnlijk gevoel in je buik omdat er iets waars in zit, er wat wringt in wat de tekst het benoemt. Naast de glimlach van het moment denk.
 
lees meer »
 
Nieuws van de Werkgroep Nieuws van de Werkgroep
Op de tab van de werkgroep Kerk en Klimaat treft u regelmatig nieuws aan.   Nu:
Koos van den Beukel beschrijft waarom hij meedoet aan de acties van kerk en klimaat en grootouders voor het klimaat.
Als je het hele bericht wil lezen is de kortste weg: klik  HIER
 
Musical Johannes de Doper - 18 maart 2023 Musical Johannes de Doper - 18 maart 2023
Na een korte winterstop zijn we half januari weer vol enthousiasme van start gegaan met het instuderen van deze mooie musical.
We kennen nu de meeste teksten en liedjes uit ons hoofd en zijn bezig met het uitzoeken van de kleding en het maken van attributen. 
Het belooft een heel mooie avond te worden.
Heb jij / hebt u de datum genoteerd? Zaterdag 18 maart!
In februari leest u meer over de aanmelding en kaartverkoop.

Muzikale groet van de musical-voorbereidingsgroep.
 
 
Alpha cursus 2023 Alpha cursus 2023


Op Alpha ontdek je de basis van het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier.
Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen:
eten, een inleiding en een kleine groep.

Voor wie?
Alpha is er voor iedereen! Het is de plek waar je jezelf mag zijn. De plek waar je alles mag delen.
De plek waar je mag twijfelen. De plek waar je welkom bent.
En bovenal: de plek waar alle verhalen samenkomen.
Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.

 
lees meer »
 
HET KASFEES VAN HENDUK door Alex Schuurman HET KASFEES VAN HENDUK door Alex Schuurman
Sinterkloas zat al weer lang en breed in Spanje en Henduk had gister het laaste speculaasie uut de koekiestrommel oppegetten. Iederiene weet wat dat betekent: Kasfees stiet weer veur de deure en das een feest veur alleman.

Toen ze soams zaten te ett'n, vreug Henduk an zien moe; “Wat doew met de Kasdaage?” Henduk zien va zee; “Lakker ett'n, natuurlijk. Dat doew toch elk joor? Lakker stukkie vleis en een goed flessie wien erbiej. En veur Henduk een glaasje Grinnadiene, now, door hew toch wel zin an. “En wiej nemt een groote kasboom,” zee Henduk.

 
lees meer »
 
PaKaN Nieuwtjes PaKaN Nieuwtjes
10erClub: Op 18 november gaat de 10erClub niet door!
In plaats daarvan gaan we op 25 november samen voetbal kijken. Het Nederlands elftal speelt om 5uur tegen Ecuador. Alle jongeren van af 12 jaar en ouder zijn welkom! We eten ook gezellig friet tijdens de voetbal dus ook als je niet van voetbal houd is het gezellig! Kom je ook? We zitten in de kern. 16:45 inloop

Kerst4ing Tienerwerk
Op 17 december hebben we voor alle 10ers een leuke kerstactiviteit. Noteer maar vast op de kalender!

Meet and Greet voor ouders/gezinnen
Nog verder vooruit kunt u 15 januari al vast in de agenda noteren. We hopen dan een ‘meet and Greet’ te organiseren. In het verleden hebben we als PaKaN! al mooie momenten gehad met de ouders van 10ers. Nu willen we het wat breder trekken. Zowel doopouders (0-4 jaar) als ouders van basisschool kinderen (4-12 jaar) als ouders van 10ers (12-17 jaar) zijn uitgenodigd. (incl. kinderen) details volgen later, maar noteer 15 januari al vast! Direct na kerktijd, incl. lunch. 
 
"Meet and Greet" van PaKaN! "Meet and Greet" van PaKaN!Beste ouders, graag willen we jullie uitnodigen voor de meet and greet van 15 januari.
Als PaKaN! geloven we dat de geloofsopvoeding vooral thuis gebeurt. Soms gaat dit makkelijk, en soms ook best ingewikkeld. Daarom organiseren we deze ochtend om elkaar te ontmoeten, elkaars verhalen te horen, van elkaar te leren en input te ontvangen over geloofsopvoeding.
 
lees meer »
 
Activiteiten Jeugddiaconaat Activiteiten Jeugddiaconaat
De afgelopen tijd heeft het Jeugddiaconaat niet stil gezeten!  
We hebben in week 51 meegelopen met de collecteweek van Kerk in Actie voor kindervluchtelingen in Griekenland. Ook dichtbij in onze eigen gemeente biedt Ommen opvang en onderdak aan aan vluchtelingen. We hebben een kledingactie voor de 40 volwassen mannen gehouden die in het gemeentehuis van Ommen verblijven. Een mooie actie die waardevol en dankbaar werd ontvangen! 
 
lees meer »
 
Afkondiging over jongerenwerker Afkondiging over jongerenwerker
Sinds 2017 hebben de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk gezamenlijk een jongerenwerker in dienst als ondersteuning van het jeugdwerk.
De huidige jongerenwerker Thomas Abbes heeft aangegeven dat hij een andere baan heeft aangenomen en dat hij zal stoppen als jongerenwerker binnen PKN-Ommen.
Thomas gaat per 1 februari 2023 als jongerenwerker aan de slag in de protestantse wijkgemeente De Weide in Hoogeveen. De kerkenraden en PaKaN! danken hem voor zijn inzet in de afgelopen 5 ½ jaar.
Over de afscheidsbijeenkomst en zijn opvolging zullen we u/jullie later informeren.
 
 
"Meet and Greet" van PaKaN! "Meet and Greet" van PaKaN!Beste ouders, graag willen we jullie uitnodigen voor de meet and greet van 15 januari.
Als PaKaN! geloven we dat de geloofsopvoeding vooral thuis gebeurt. Soms gaat dit makkelijk, en soms ook best ingewikkeld. Daarom organiseren we deze ochtend om elkaar te ontmoeten, elkaars verhalen te horen, van elkaar te leren en input te ontvangen over geloofsopvoeding.
 
lees meer »